Prudential hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào miền Trung

Chung tay giúp đỡ đồng bào miền trung

Chung tay giúp đỡ đồng bào miền trung

Toàn bộ chi phí hỗ trợ khẩn cấp trong các đợt bão lũ liên tiếp vừa qua lên tới hơn 1,015 tỷ.

Từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10, với mỗi hợp đồng được phát hành, Prudential sẽ ủng hộ 20.000 đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì thiên tai. Sau ba ngày triển khai, tổng số tiền Prudential đóng góp từ cam kết ủng hộ là 80 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công đoàn Prudential, Quỹ Nhân Ái (Quỹ do công đoàn viên và tư vấn viên đóng góp) hỗ trợ nhanh 150 triệu đồng; cán bộ nhân viên và tư vấn viên Prudential cũng đã thực hiện chương trình vận động và quyên góp để cứu trợ cho đồng bào miền Trung đang oằn mình chống chọi với lũ lụt. Chỉ trong ba ngày vận động, 1214 nhân viên, tư vấn viên của Prudential và các công ty thành viên đã quyên góp được 335 triệu đồng.

Cũng ngay trong khi mưa lũ hoành hành, đoàn tình nguyện viên và tư vấn viên Prudential Việt Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã thực hiện chương trình hỗ trợ khẩn cấp 250 triệu đồng cho nhân dân huyện Quảng Trạch. Theo đó, Prudential ủng hộ cho 500 hộ dân thuộc 02 xã Cảnh Hóa 250 hộ và xã Phù Hóa 250 hộ, mỗi hộ 500.000 đồng. Prudential cũng đã ủng hộ quỹ Tấm Lòng Vàng báo Người Lao Động 200 triệu đồng. Số tiền tài trợ trích từ quỹ hỗ trợ cộng đồng của Prudential năm 2016.

Xem thêm thông tin tại:

http://www.baoquangbinh.vn/xa-hoi-doi-song/201610/huong-ve-nguoi-dan-bi-thiet-hai-do-lu-lut-2139540/

http://laodongxahoi.net/prudential-ho-tro-cho-nguoi-dan-vung-lu-quang-binh-250-trieu-dong-1304684.html

http://www.nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/31038102-ho-tro-hoc-sinh-ngheo-vung-cao-nghe-an-khac-phuc-thien-tai.html

http://baocongthuong.com.vn/preview_article/a2ltbGllbg==/prudential-ho-tro-600-trieu-dong-cho-dong-bao-bi-thiet-hai-do-mua-lu.html

http://dantri.com.vn/cong-dong/prudential-ho-tro-khan-cap-cho-dong-bao-quang-binh-bi-thiet-hai-do-anh-huong-thien-tai-20161020192134641.htm

http://nhandaovtv.vn/prudential-ho-tro-khan-cap-cho-dong-bao-quang-binh-bi-thiet-hai-do-anh-huong-thien-tai.htmlhttp://enternews.vn/prudential-ho-tro-khan-cap-cho-dong-bao-quang-binh.html

http://tinnhanhchungkhoan.vn/cong-dong/prudential-ho-tro-khan-cap-cho-nguoi-dan-vung-thien-tai-167543.html

http://www.tienphong.vn/kinh-te-doanh-nghiep/prudential-ho-tro-khan-cap-cho-dong-bao-mien-trung-bi-thiet-hai-do-thien-tai-1064709.tpo

http://www.dntm.vn/index.php/news/Doanh-nghiep-doanh-nhan/Prudential-ho-tro-khan-cap-cho-nguoi-dan-vung-lu-Quang-Binh-13066/

 

Back to Top