Prudential cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng học đường tại Cà Mau

lễ khởi động dự án sức khỏe học đường

lễ khởi động dự án sức khỏe học đường

Ngày 17/03/2017, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Cà Mau và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (Save the Children International) thực hiện Dự án Cải thiện Sức khỏe và Dinh dưỡng Học đường cho học sinh tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau với tổng ngân sách hơn 600 triệu đồng.

Theo đánh giá của SCI, chỉ có 36% trong số 135 trường tiểu học ở huyện Trần Văn Thời có nhà vệ sinh đáp ứng yêu cầu vệ sinh cơ bản. Nhiều trường học không có sẵn bồn rửa hoặc xà phòng cho học sinh rửa tay. Nguồn nước hạn chế càng làm trầm trọng hơn tình trạng vệ sinh và gây nên các bệnh phổ biến như các bệnh về mắt/đau mắt hột, tỉ lệ nhiễm giun và tiêu chảy cao ở trẻ em tuổi đi học. Những vấn đề này có thể được phòng tránh đơn giản thông qua việc tăng cường tiếp cận với điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn và giáo dục về sức khỏe và dinh dưỡng cơ bản trong trường học.

Dự án sẽ thực hiện các hoạt động dinh dưỡng và sức khỏe học đường tại tỉnh Cà Mau hướng đến 791 học sinh và 52 giáo viên cùng các cán bộ y tế ở hai trường tiểu học 5 Sông Đốc, xã Sông Đốc và trường Tiểu học Đất Biển, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời với mục đích cải thiện tình trạng sức khỏe và gia tăng hiệu quả học tập của học sinh.  Trẻ em trong vùng dự án sẽ được hưởng lợi từ cơ sở vật chất được cải tạo, bao gồm nhà vệ sinh, khu vực rửa tay đạt chuẩn, cũng như kiến thức về sức khỏe và dinh dưỡng được nâng cao sẽ dẫn đến các hành vi và thực hành lành mạnh, cải thiện sức khỏe, giảm tỉ lệ nghỉ học và tăng kết quả học tập của học sinh, giúp các em phát triển toàn diện.

Dự án đề ra các hoạt động cụ thể nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các đối tượng hưởng lợi như:  Tập huấn cho giáo viên và cán bộ y tế của trường về giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe học đường có sự tham gia của học sinh, cung cấp một số thiết bị và vật liệu thiết yếu cho phòng y tế tại 2 trường dự án; Cải tạo nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, hệ thống nước, mua máy lọc nước, mua xà phòng rửa tay; Giáo dục sức khỏe dựa trên kỹ năng, thúc đẩy sự tham gia và lấy học sinh làm trung tâm, bao gồm các chủ đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng. Tăng cường hỗ trợ từ cộng đồng và phụ huynh để thúc đẩy một môi trường học tập chất lượng thông qua các buổi đối thoại cộng đồng. Các hoạt động này sẽ được triển khai trong vòng 04 tháng từ tháng 3 tới tháng 6/2017.

Đặc biệt, trong số hai trường học là đối tượng hưởng lợi của dự án, trường tiểu học 5 Sông Đốc, xã Sông Đốc là trường được Prudential đầu tư xây dựng vào năm 2014 thông qua Tổ chức Từ thiện Trẻ em Sài Gòn (Saigon Children’s Charity). Dự án Cải thiện Sức khỏe và Dinh dưỡng Học đường được thực hiện sẽ tiếp tục mang đến cho các em cơ hội được giáo dục về sức khỏe và dinh dưỡng và được tiếp cận với điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn, giúp các em phát triển toàn diện mặt thể chất và tinh thần.

Back to Top