Công bố bảo tức đặc biệt, 521 tỉ dành cho khách hàng đủ điều kiện

(15/06/2007) - Hôm nay, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) đã công bố khoản bảo tức đặc biệt với tổng trị giá 521 tỉ đồng cho những khách hàng là chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, loại hình sản phẩm có tham gia chia lãi, có hiệu lực từ ngày 31/12/2003 trở về trước và còn hiệu lực đến ngày 1 tháng 7 năm 2007.

Nhân sự kiện đặc biệt này, Prudential cũng dành cơ hội cho những khách hàng có hợp đồng bảo hiểm có ngày hiệu lực hợp đồng nằm trong khoảng thời gian nêu trên nhưng đã mất hiệu lực sẽ vẫn được hưởng khoản Bảo tức đặc biệt này nếu khách hàng khôi phục hiệu lực hợp đồng trước ngày 31/07/2007.

Khoản Bảo tức đặc biệt này sẽ gia tăng những quyền lợi được đảm bảo của hợp đồng bảo hiểm và nằm ngoài khoản bảo tức tích lũy hàng năm cho toàn bộ khách hàng mà Công ty đã thông báo vào đầu năm nay.

Đây là lần đầu tiên Prudential Việt Nam công bố bảo tức đặc biệt, có được nhờ vào kết quả đầu tư vượt trội trong thời gian gần nay đã mang lại khoản lợi nhuận đầu tư thực tế cao hơn so với dự kiến.

Khoản bảo tức đặc biệt 521 tỉ đồng sẽ được dành cho hơn 740.000 khách hàng hội đủ điều kiện nêu trên. Khoản bảo tức đặc biệt và giá trị đáo hạn gia tăng thực tế của mỗi hợp đồng sẽ phụ thuộc vào loại hình sản phẩm, thời hạn hợp đồng, số tiền bảo hiểm và thời điểm hiệu lực hợp đồng.

Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, Ông Binayak Dutta, cho biết, "Chúng tôi luôn nỗ lực mang lại quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi rất vui vì nhờ vào hoạt động đầu tư hiệu quả, chúng tôi đã có cơ hội dành cho khách hàng một khoản bảo tức đặc biệt. Prudential Việt Nam tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam làm được điều này."

Bảo tức tích lũy được công bố trong tương lai có thể thay đổi tăng hoặc giảm tùy thuộc vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động thực tế trong quá khứ và nhận định triển vọng kinh doanh của công ty, đặc biệt là nhận định về tình hình đầu tư trong tương lai. Các khoản bảo tức đã công bố sẽ được đảm bảo và được chi trả toàn bộ khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc khi đáo hạn hợp đồng.

Trong tháng 7/2007, thông tin chi tiết về Bảo tức đặc biệt cho mỗi hợp đồng bảo hiểm sẽ được gửi đến cho từng khách hàng hội đủ điều kiện nêu trên.

Ngày 15/06/2007

Back to Top