Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý II năm 2009 của sản phẩm

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý II năm 2009 của sản phẩm “PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng” là: 7.0% một năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/03/2009 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm “PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng” đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý 2/2009.

Back to Top