Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý IV năm 2010 của sản phẩm

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý IV năm 2010 của sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" là: 7.00% một năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/09/2010 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý IV năm 2010.

Back to Top