Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý II năm 2011 của sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng"

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý II năm 2011 của sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" là: 7,92% một năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/03/2011 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý II năm 2011.

Back to Top