Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý III năm 2011 của sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng"

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý III năm 2011 của sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng là: 7,95% một năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/06/2011 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý III năm 2011.

Back to Top