Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý III năm 2011 của sản phẩm

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý III năm 2011 của sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng là: 7,95% một năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/06/2011 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý III năm 2011.

Back to Top