2012

24/05/2019

Lãi suất đầu tư các sản phẩm liên kết chung từ 26/05/2019 đến 25/08/2019

Chi tiết Chi tiết
26/02/2019

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26/02/2019 đến 25/05/2019

Chi tiết Chi tiết
28/09/2012

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư Quý 4/2012 của các sản phẩm...

Chi tiết Chi tiết
29/06/2012

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư Quý 3/2012 của các sản phẩm...

Chi tiết Chi tiết
03/04/2012

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý II năm 2012 của Quỹ liên kết chung

Chi tiết Chi tiết
29/12/2011

Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý I năm 2012 của Quỹ liên kết chung

Chi tiết Chi tiết
Back to Top