Thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý I năm 2012 của Quỹ liên kết chung

Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý I năm 2012 của Quỹ liên kết chung là: 8,91% một năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/12/2011 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc" đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý I năm 2012.

Back to Top