Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư Quý 3/2013 của các sản phẩm

Chúng tôi xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 3 năm 2013 của "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc" là 9,06%/ năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/06/2013 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc" đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý 3/2013.

Back to Top