Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư Quý 4/2014 của các sản phẩm

Chúng tôi xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 4 năm 2014 của PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnh8.0%/năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/10/2014 cho tất cả các hợp đồng sản phẩmPHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng, PHÚ-Toàn Gia An Phúc, PHÚ-Toàn Gia Hưng ThịnhPHÚ-An Hưng Thịnh đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý 4/2014.

Back to Top