Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư Quý 1/2014 của các sản phẩm

Chúng tôi xin thông báo tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 1 năm 2014 của "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc" là 8,25%/ năm.

Tỷ lệ lãi suất đầu tư này được áp dụng từ ngày 26/01/2014 cho tất cả các hợp đồng sản phẩm "PHÚ-An Hưởng Thịnh Vượng" và "PHÚ-Toàn Gia An Phúc" đang có hiệu lực vào các ngày tính lãi trong quý 1/2014.

Back to Top