2017

24/05/2019

Lãi suất đầu tư các sản phẩm liên kết chung từ 26/05/2019 đến 25/08/2019

Chi tiết Chi tiết
26/02/2019

Công bố lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ ngày 26/02/2019 đến 25/05/2019

Chi tiết Chi tiết
26/12/2017

Lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ 12/2017 đến 02/2018

Chi tiết Chi tiết
28/09/2017

Công bố lãi suất đầu tư quý 4 năm 2017 cho các sản phẩm liên kết chung

Chi tiết Chi tiết
14/07/2017

Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 3 năm 2017 của các sản phẩm

Chi tiết Chi tiết
01/04/2017

Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 2 năm 2017 của các sản phẩm

Chi tiết Chi tiết
26/12/2016

Công bố tỷ lệ lãi suất đầu tư quý 1 năm 2017 của các sản phẩm

Chi tiết Chi tiết
Back to Top