Lãi suất đầu tư cho các sản phẩm liên kết chung từ 12/2017 đến 02/2018

Là người bạn đồng hành cùng hàng triệu khách hàng trong những năm qua, Prudential Việt Nam không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ và cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau cho khách hàng thông qua danh mục sản phẩm đa dạng và độc đáo. Trong đó, các sản phẩm dòng bảo hiểm liên kết chung là những sản phẩm có tính năng nổi trội thông qua việc kết hợp giữa bảo hiểm với đầu tư, cùng với cam kết lãi suất đầu tư tối thiểu.

Công ty xin trân trọng thông báo mức lãi suất đầu tư có hiệu lực từ ngày 26/12/2017 đến ngày 25/02/2018 như sau:

Tên sản phẩmLãi suất đầu tư (%/năm)
PRU-An Tâm Trọn Đời 5,50%
Phú-Toàn Gia Hưng Thịnh
  • Hợp đồng có ngày hiệu lực từ 26/12/2014
  • Hợp đồng có hiệu lực trước 26/12/2014

6,50%
5,00%
Phú-An Hưng Thịnh
  • Hợp đồng có ngày hiệu lực từ 26/12/2014
  • Hợp đồng có hiệu lực trước 26/12/2014

5,50%
5,00%
Phú-Toàn Gia An Phúc 5,00%
Phú-An Hưởng Thịnh Vượng 5,00%
Back to Top