Chăm sóc sức khỏe

Giúp bạn giữ gìn sức khỏe và an tâm vui sống

Một cuộc sống khỏe mạnh, đó là niềm mong ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi những lúc ốm đau, bệnh tật do tác động của tuổi tác cũng như môi trường sống.

Bệnh tật, tai nạn đến không báo trước và luôn là gánh nặng cả về tinh thần lẫn tài chính đối với bản thân người bệnh và gia đình. Mấy ai có thể an tâm điều trị khi công việc dở dang, thu nhập bị ảnh hưởng, trong khi chi phí nằm viện, thuốc men, phẫu thuật ngày một nhân lên và đôi khi vượt quá khả năng kinh tế của cả gia đình.

Giữ gìn sức khỏe và an tâm vui sống - đó chính là thông điệp mà Prudential muốn gửi đến bạn thông qua sản phẩm bổ trợ - Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe.

Các tính năng nổi bật

100% số tiền bảo hiểm / ngày

Trợ cấp nằm viện

200 ngày

Trợ cấp nằm viện tại Khoa Chăm sóc đặc biệt

500% số tiền bảo hiểm

Trợ cấp phẫu thuật

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí

Bằng thời hạn hợp đồng

Thời hạn hợp đồng

5-54 năm

Ðộ tuổi tham gia

6 - 55 tuổi
Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 60 tuổi

Hỗ trợ chi phí ðiều trị nội trú

100% Số tiền bảo hiểm (tối đa 400.000 đồng)/Ngày nằm viện

Hỗ trợ chi phí nằm viện tại Khoa chãm sóc ðặc biệt

200% Số tiền bảo hiểm (tối đa 800.000 đồng)/Ngày nằm viện

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

500% Số tiền bảo hiểm (tối đa 2.000.000 đồng)/ca

Các quyền lợi khác

Hỗ trợ chi phí trước và sau khi nằm viện: Không có

Mang đến sự hỗ trợ tài chính giúp bạn an tâm điều trị để vượt qua bệnh tật với 3 quyền lợi cơ bản:   

Quyền lợi

Nội dung chi tiết

 

Lựa chọn 1

Lựa chọn 2

Trợ cấp nằm viện

200.000 đồng/ngày

400.000 đồng/ngày

(tối đa là 100 ngày cộng dồn cho mỗi Năm hợp đồng)

Trợ cấp nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt

400.000 đồng/ngày

800.000 đồng/ngày

(tối đa là 30 ngày cộng dồn cho mỗi Năm hợp đồng)

Trợ cấp phẫu thuật

1.000.000 đồng/lần phẫu thuật

2.000.000 đồng/lần phẫu thuật

  • Khách hàng sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm dựa trên số ngày nằm viện thực tế nhưng không vượt quá số ngày được quy định cho từng loại Bệnh theo Quy tắc, Điều khoản hợp đồng của sản phẩm này.
  • Tổng quyền lợi chi trả tối đa cho sản phẩm này là 1.000 lần STBH. 

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm

Kế hoạch bảo vệ

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết

Back to Top