Bảo hiểm Chết và Tàn tật do tai nạn mở rộng

Các tính năng nổi bật

tối đa 300% số tiền bảo hiểm

Quyền lợi tử vong do tai nạn

tối đa 100

Quyền lợi thương tật do tai nạn

Chi tiết sản phẩm

Thời hạn đóng phí
  • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng
  • Phí ngắn hạn: 5/ 10 năm
Thời hạn hợp đồng
  • Phí thông thường: 5 - 59 năm
  • Phí ngắn hạn: 10-30 năm
Ðộ tuổi tham gia
  • Phí thông thường: 6 - 60 tuổi
  • Phí ngắn hạn: 15 - 60 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi

Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn

100% Số tiền bảo hiểm (do tai nạn)

Quyền lợi tử vong

Tối đa 300% Số tiền bảo hiểm (do tai nạn)

Các quyền lợi khác

Thương tật do tai nạn: chi trả theo tỷ lệ % của Số tiền bảo hiểm tùy vào mức độ thương tật

a. Thương tật do tai nạn

Prudential sẽ chi trả một tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm (STBH) tương ứng với tỷ lệ thương tật được nêu trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm này. Mức chi trả tối đa lên đến 100% STBH của sản phẩm này.

b. Phỏng nặng do tai nạn

Prudential sẽ chi trả 100% STBH của sản phẩm này (*) trong trường hợp NĐBH bị phỏng độ 3 trên 20% diện tích da do tai nạn.

c. Tử vong do tai nạn

Nếu Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tai nạn và tử vong trong vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn, Prudential sẽ chi trả từ 100% đến 300% STBH của sản phẩm này (*).

 

Rủi ro

Quyền lợi

Tử vong do tai nạn

100% STBH

Tử vong do tai nạn khi đi trên phương tiện giao thông công cộng như xe buýt hoặc xe lửa với tư cách là hành khách có mua vé

200% STBH

Tử vong do tai nạn khi đang đi trên máy bay thương mại  với tư cách là hành khách có mua vé

300% STBH

(*) Trong trường hợp khách hàng đã nhận quyền lợi thương tật do tai nạn trước đó, quyền lợi phỏng nặng và tử vong do tai nạn sẽ được điều chỉnh tương ứng theo STBH còn lại của sản phẩm này.

Lưu ý:

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện bảo hiểm để hiểu rõ các quyền lợi và đặc tính của sản phẩm

Kế hoạch bảo vệ

 

An tâm chăm sóc bản thân và gia đình với các kế hoạch bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo …

Chi tiết

Back to Top