Prudential có trách nhiệm giải quyết Quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong vòng 30 ngày

Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

Prudential có trách nhiệm Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ theo các quy định.

Các kênh tư vấn và tiếp nhận yêu cầu Giải quyết Quyền lợi bảo hiểm bao gồm:

  • Tổng đài phục vụ khách hàng 1800 1 247 - nhấn phím 5
  • Email: customer.service@prudential.com.vn
  • Tư vấn viên phục vụ
  • Văn phòng Prudential trên toàn quốc

Prudential thực hiện việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng tại hơn 200 Trung tâm Phục vụ Khách hàng trong thời gian 30 phút

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong vòng 30 phút

Tại Prudential, chúng tôi thực hiện việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng tại mạng lưới hơn 200 Trung tâm Phục vụ Khách hàng trong thời gian 30 phút.

Chi tiết
Intro banner Service Landing Page

Quy trình Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm thông thường

Tóm tắt quy trình và các chứng từ Khách hàng cần lưu ý khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

Chi tiết
Prudential ra mắt tiện ích Gửi yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm (GQQLBH) trực tuyến

Gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Online

Prudential ra mắt tiện ích Gửi yêu cầu Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm (GQQLBH) trực tuyến thông qua Cổng thông tin Khách hàng trực tuyến PRUONLINE. 

Chi tiết
Back to Top