Áp dụng mới Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của Khách hàng

Nhằm nâng cao chất lượng của “Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng” đồng thời cung cấp thông tin nhiều hơn về các quỹ đầu tư để hỗ trợ cho việc ra quyết định chọn quỹ đối với dòng sản phẩm liên kết đơn vị, Prudential trân trọng thông báo điều chỉnh một số nội dung trong phiếu khảo sát như sau: 

  • Gộp chung đánh giá về quan điểm đầu tư (câu e) và ưu tiên lựa chọn danh mục với mức giả định lợi nhuận tương ứng (câu f).
  • Thay đổi điểm số, bổ sung thêm danh mục các quỹ đầu tư và trường hợp đặc biệt. 

Theo đó, “Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng” mới sẽ được đính kèm vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Thay đổi này được áp dụng kể từ ngày 24/01/2019 như sau: 

  • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy: Sử dụng phiếu khảo sát mẫu giấy mới.
  • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm trực tuyến: Hệ thống PRUdaily sẽ cập nhật tương ứng.

 Công ty sẽ nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm với phiếu khảo sát mẫu giấy cũ cho đến hết ngày 31/01/2019

Vui lòng tham khảo Phiếu khảo sát mức độ chấp nhận rủi ro mẫu giấy mới được cập nhật trên hệ thống PRUdaily (mục Tài liệu hỗ trợ) & Website Prudential Việt Nam (mục Tài liệu và biểu mẫu tham khảo).

Tải Phiếu khảo sát

Back to Top