Chuỗi chương trình ứng phó với dịch bệnh Covid-19
Các hoạt động ứng phó với thiên tai dịch bệnh

Covid-19 - Chung sức hành động vì cộng đồng

Đại dịch Covid-19 đã đến và để lại những hậu quả nặng nề lên mọi mặt của đời sống xã hội. Prudential đã chung tay, góp sức cùng chính phủ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực trong dự án Chung sức hành động vì cộng đồng nhằm hỗ trợ khẩn cấp và giúp người dân phục hồi sau Covid.

Với tinh thần chung sức hành động vì cộng đồng, trong giai đoạn 2020-2021, Prudential luôn kịp thời tổ chức các hoạt động ứng phó khẩn cấp, giảm thiểu rủi ro thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng y tế cho 79 bệnh viện tuyến đầu, khu cách ly, trạm y tế và giúp đỡ hơn 41,000 người dân chịu thiệt hại mau chóng ổn định cuộc sống trên khắp 23 tỉnh thành với ngân sách 12 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2023, để hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau Covid-19, Prudential Việt Nam cùng công ty Eastspring Việt Nam đã phối hợp cùng tổ chức Saigon Children’s Charity thực hiện các dự án với ngân sách tài trợ hơn 8 tỷ đồng. Sau 3 năm thực hiện, dự án đã hỗ trợ được gần 20,000 học sinh, người dân tại 3 tỉnh thành: TP HCM, Trà Vinh và Bình Thuận thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như: hỗ trợ dinh dưỡng, sinh kế và thiết bị học tập cho học sinh khó khăn và trẻ khuyết tật. Prudential hi vọng sẽ góp phần hỗ trợ người dân và học sinh tăng cường khả năng phục hồi sau Covid-19, duy trì và ổn định cuộc sống tốt đẹp.