Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Thông báo về việc áp dụng Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính mới

Nhằm nâng cao chất lượng của việc thấu hiểu và phân tích chính xác nhu cầu tài chính của khách hàng, cũng như hỗ trợ Tư vấn viên thiết lập các kế hoạch tài chính hiệu quả hơn trong quá trình tư vấn, Công ty trân trọng thông báo một số nội dung được điều chỉnh trong Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính như sau:

  1. Đơn giản hóa việc phân loại nhu cầu của khách hàng tại mục B thành 03 loại chính gồm:

  • Bảo vệ tài chính: trước Rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; Rủi ro tai nạn; Rủi ro bệnh hiểm nghèo.

  • Tiết kiệm/Tích lũy tài chính: gồm Kế hoạch học vấn của con; Kế hoạch cho tuổi hưu an nhàn; Kế hoạch ngắn hạn như du lịch, mua sắm.

  • Đầu tư: Đầu tư để gia tăng tài sản trong trung và dài hạn.

Đi kèm với việc thay đổi phân loại nhu cầu trên, Công ty sẽ thay đổi Bảng đề xuất sản phẩm gợi ý tương ứng.

 

  1. Bổ sung thêm lý do chọn sản phẩm khác tại mục D – Phần Xác nhận của khách hàng khi chọn sản phẩm khác so với Bảng đề xuất gợi ý.

Với việc áp dụng Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính mới này, khách hàng có thể nắm rõ hơn và chắc chắn với quyết định chọn gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho mình.

Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính mới sẽ được triển khai trên Cổng nộp hồ sơ trực tuyến PRUdaily và áp dụng kể từ ngày 04/04/2019. Tuy nhiên, để hỗ trợ Quý khách cũng như đội ngũ kinh doanh, Công ty vẫn sẽ nhận Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm với Bảng Phân Tích Nhu Cầu Tài Chính cũ cho đến hết ngày 04/05/2019.  

và Hướng dẫn chi tiết quy trình nhập thông tin trên PRUdaily tại mục tải về.