Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Cập nhật Bảng tổng hợp thông tin thường niên và Báo cáo thường niên 2020

Nhằm giúp khách hàng cập nhật chính xác thông tin hợp đồng bảo hiểm và thông tin quỹ, hàng năm, Prudential soạn thảo Bảng tổng hợp thông tin thường niênBáo cáo thường niên của tất cả các hợp đồng còn hiệu lực gửi tới khách hàng. Từ năm 2021, các tài liệu này sẽ được gửi qua các kênh trực tuyến lẫn trực tiếp với thứ tự ưu tiên (*) như sau:

 1. Ưu tiên thứ nhất: Gửi Email đối với khách hàng có đăng ký Email với Prudential

 2. Ưu tiên thứ hai: Gửi tin nhắn Zalo đối với khách hàng chưa đăng ký Email nhưng đã đăng ký nhận thông tin hợp đồng bảo hiểm qua Zalo.

 3. Ưu tiên thứ ba: Gửi tin nhắn tới số điện thoại đối với khách hàng chưa đăng ký Email và Zalo.

 4. Ưu tiên thứ tư: Gửi thư giấy đối với khách hàng chưa đăng ký Email, Zalo và Số điện thoại với Prudential.

(*) Thứ tự ưu tiên này áp dụng cho các Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị, Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung và Sản phẩm Bảo hiểm truyền thống. Riêng Bảng tổng hợp thông tin thường niên của Sản phẩm Bảo hiểm Hưu trí sẽ được gửi qua đường thư giấy.

Bên cạnh đó, Bảng tổng hợp thông tin thường niên của tất cả các hợp đồng còn hiệu lực sẽ được lưu trữ trong tài khoản website Cổng thông tin PRUOnline của khách hàng tại khachhang.prudential.com.vn.

Việc ưu tiên gửi tài liệu hợp đồng qua các kênh trực tuyến thể hiện nỗ lực chuyển đổi số của Prudential giúp khách hàng cập nhật thông tin thuận tiện và nhanh chóng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế phát hành thư giấy.

Mọi câu hỏi vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1247.

Các câu hỏi thường gặp

1. Prudential sẽ gửi Bảng tổng hợp thông tin thường niên và Báo cáo thường niên cho tôi vào lúc nào?

Bảng Tổng hợp thông tin thường niên:

 • Đối với các hợp đồng đang có hiệu lực thuộc nhóm Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị, Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung và Sản phẩm Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện: Prudential cam kết gửi Bảng tổng hợp thông tin thường niên cho khách hàng không muộn hơn ngày 31/03/2021.
 • Đối với các các hợp đồng đang có hiệu lực thuộc nhóm Sản phẩm Bảo hiểm Truyền thống: Bảng tổng hợp thông tin thường niên sẽ được gửi tới khách hàng bắt đầu từ ngày 01/04/2021 và dự kiến hoàn thành vào ngày 15/07/2021.

Báo cáo thường niên 2020 của Quỹ Liên kết chung, Quỹ Liên kết đơn vị, Quỹ Hưu trí tự nguyện và Quỹ Chủ hợp đồng có tham gia chia lãi sẽ được Prudential công bố tại website https://www.prudential.com.vn/vi/ không muộn hơn ngày 31/3/2021. Bên cạnh đó, trên mỗi Bảng tổng hợp thông tin thường niên đều sẽ có đường dẫn tới Báo cáo Quỹ tương ứng.

2. Tôi nhận được đường dẫn https://bit.ly/Prudential-APS2020 qua tin nhắn điện thoại/Zalo, tôi cần làm gì tiếp để xem Bảng tổng hợp thông tin thường niên và Báo cáo thường niên?

Sau khi truy cập đường dẫn https://bit.ly/Prudential-APS2020, Quý khách vui lòng làm theo các bước:

Bước 1: Đăng nhập: 

 • Nhập 1 số hợp đồng còn hiệu lực của Quý khách với Prudential, và

 • Nhập số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu đã đăng ký với Prudential

Bước 2: Tải về Bảng tổng hợp thông tin thường niên của từng hợp đồng, và nhập mật khẩu là 8 số ngày tháng năm sinh đã đăng ký với Prudential để xem thông tin. Ví dụ:

 • Sinh nhật của Quý Khách là ngày 18 tháng 09 năm 1989: mật khẩu tương ứng là 1809198

 • Trường hợp Quý khách trước đây chỉ cung cấp năm sinh là 1989 mà không cung cấp ngày và/hoặc tháng sinh nhật: khi đó giá trị ngày và/hoặc tháng sinh nhật sẽ mặc định tương ứng mỗi giá trị là 01. Như vậy mật khẩu tương ứng là 01011989.

Lưu ý: đối với báo cáo thường niên, Quý khách có thể mở trực tiếp không cần mật khẩu.

3. Bảng tổng hợp thông tin thường niên cung cấp những thông tin nào?

Bảng tổng hợp thông tin thường niên được gửi tới Khách hàng mỗi năm để cập nhật các thông tin chi tiết về hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

 • Quyền lợi bảo hiểm

 • Quyền lợi hợp đồng

 • Thông tin phí bảo hiểm và các loại phí khác

 • Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị: Cập nhật tình hình đơn vị quỹ

 • Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung: Kê khai chi tiết các khoản chi phí của hợp đồng trong năm như phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng, phí rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng.

 • Đối với sản phẩm bảo hiểm truyền thống: Cập nhật về các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và khoản giảm thu nhập đầu tư; khoản ứng trước quyền lợi đáo hạn (nếu có)

4. Báo cáo thường niên gồm những thông tin nào?

Vào cuối tháng 3 hàng năm, Prudential sẽ công bố báo cáo thường niên của các Quỹ: Quỹ Liên kết chung, Quỹ Liên kết đơn vị, Quỹ Hưu trí tự nguyện và Quỹ Chủ hợp đồng có tham gia chia lãi. Báo cáo thường niên 2020 (công bố tháng 3/2021) sẽ cung cấp các thông tin: 

 • Tình hình kinh tế vĩ mô 2020

 • Phân tích tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2020

 • Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2020

 • Triển vọng kinh tế trong năm 2021

Prudential khuyến khích khách hàng theo dõi các báo cáo Quỹ tương ứng với hợp đồng bảo hiểm mình đang tham gia để được cập nhật về kết quả đầu tư và hoạt động của Quỹ, đồng thời cập nhật thông tin thị trường để có quyết định đầu tư và tích lũy hiệu quả.

5. Tôi muốn nhận thêm Bảng tổng hợp thông tin thường niên bản giấy bên cạnh bản điện từ, tôi cần làm gì?

Quý khách có thể yêu cầu nhận thêm Bảng tổng hợp thông tin thường niên bản giấy bằng cách gọi tới Tổng đài Prudential số 1800 1 247 (miễn cước) hoặc đến văn phòng Prudential gần nhất.