Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt tài khoản PRUOnline

BƯỚC 1. Truy cập ứng dụng PRUOnline trên website: khachhang.prudential.com.vn, hoặc

Tải Ứng dụng PRUOnline về điện thoại di động bằng cách tìm kiếm “PRUOnline” trên Apple Store / Google Play Store, hoặc nhấn vào đường dẫn tương ứng:

  badge-google-store
badge-app-store

BƯỚC 2.

2.1. Đối với Khách hàng chưa từng có tài khoản PRUOnline, cần đăng ký tạo mới tài khoản:

  • Chọn “Đăng ký tài khoản”

  • Nhập số CMND/ số căn cước công dân/ số hộ chiếu đã đăng ký với Prudential

  • Đọc và chấp nhận các Điều khoản

  • Xác nhận thông tin liên hệ

  • Chọn kênh nhận OTP (số điện thoại/email). Sau khi xác thực OTP, tên Tài khoản sẽ được gửi qua SMS tới số điện thoại hoặc qua Email của khách hàng.

  • Cài đặt mật khẩu mới và chọn “Hoàn tất”.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng đã có tài khoản PRUOnline hoặc đã được Prudential tạo tài khoản, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tình trạng tài khoản và hướng dẫn khách hàng các bước tiếp theo.

 

2.2. Đối với Khách hàng đã có tài khoản PRUOnline, cần kích hoạt tài khoản để sử dụng

  • Chọn Kích hoạt tài khoản

  • Nhập Tên đăng nhập đã được gửi đến số điện thoại/Email đăng ký với Prudential

  • Chọn kênh nhận OTP (số điện thoại/email). Sau khi xác thực OTP, cài đặt Mật khẩu và hoàn tất đăng ký