Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Mở rộng tỷ lệ rút một phần Giá trị quỹ của hợp đồng cho các sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị

Với phương châm “Lắng Nghe. Thấu Hiểu. Hành Động”, Prudential đã không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Khách hàng. Từ ngày 06/03/2021, công ty mở rộng Tỷ lệ rút một phần Giá trị quỹ của hợp đồng sản phẩm PHÚ-BẢO GIA ĐẦU TƯ (ULR2) và PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG (ULR4, ULR5) như sau:

 

Năm hợp đồng

Tỷ lệ cũ

(% Giá trị quỹ của hợp đồng)

Tỷ lệ áp dụng từ 6/3/2021

(% Giá trị quỹ của hợp đồng)

3

15%

30%

4

20%

60%

5

25%

70%

6

25%

80%

7

25%

90%

8+

100%

100%

 

Giới hạn số tiền rút, số lần rút, Giá trị quỹ tối thiểu còn sót lại sau khi rút và phí rút một phần Giá trị quỹ của hợp đồng vẫn theo quy định hiện hành của sản phẩm

Trường hợp cần trao đổi thêm, Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 1247 (miễn cước), hoặc Văn phòng Prudential gần nhất để được hỗ trợ.