Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Quy trình hoàn trả tạm ứng từ giá trị hoàn lại trên cổng thông tin khách hàng PRUOnline

Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi của Khách hàng đồng thời tuân thủ các quy chế tài chính, Prudential trân trọng thông báo:

Từ ngày 20/09/2019, Prudential áp dụng Quy trình hoàn trả tạm ứng từ giá trị hoàn lại trên Cổng thông tin PRUOnline với phương thức thanh toán dành cho khách hàng như sau:

  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày tạm ứng: chỉ áp dụng cho Thẻ nội địa

  • Sau 30 ngày kể từ ngày tạm ứng: áp dụng cho Thẻ nội địa và Thẻ quốc tế

Ngoài ra, Khách hàng có thể hoàn trả tạm ứng từ giá trị hoàn lại bằng các kênh thanh toán khác theo quy định hiện nay của Prudential.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Văn phòng Prudential gần nhất hoặc Tổng đài phục vụ Khách hàng miễn cước 1800 1 247.