Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Thêm điểm thưởng, Sinh nhật thêm vui!

Kỷ niệm 20 năm đồng hành cùng Khách hàng Việt Nam và khuyến khích khách hàng VIP hạng Gold sử dụng PRUOnline để dễ dàng quản lí hợp đồng bảo hiểm đồng thời tận hưởng các quà tặng, ưu đãi từ chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết (“CSKHTT”) PRURewards, Prudential khởi động chương trình “THÊM ĐIỂM THƯỞNG, SINH NHẬT THÊM VUI”. Chi tiết chương trình như sau: 

  1. Thời gian: Từ 00h00 ngày 12/07/2019 đến 23h59 ngày 31/01/2020

  2. Đối tượng áp dụng: Hội viên PRURewards hạng Gold(1), có sinh nhật đăng ký với Prudential từ ngày 12/07/2019 tới hết ngày 31/12/2019.

  3. Cơ cấu quà tặng:

Khách hàng thỏa điều kiện chương trình, khi đăng nhập tài khoản PRUOnline lần đầu tiên trước hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh nhật đăng ký với Prudential sẽ được tặng thêm 440 điểm PRURewards:

  • Hội viên đăng nhập PRUOnline thành công lần đầu tiên trước ngày sinh nhật ít nhất 01 ngày sẽ nhận 500 điểm thưởng vào ngày sinh nhật, bao gồm 440 điểm tặng thêm và 60 điểm thưởng sinh nhật theo quy định tại chương trình PRU

  • Hội viên đăng nhập PRUOnline thành công lần đầu tiên trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh nhật sẽ nhận được 60 điểm vào đúng ngày sinh nhật theo quy định tại chương trình PRURewards và 440 điểm tặng thêm trong vòng 01 ngày kể từ ngày đăng nhập.

  1. Các bước kích hoạt tài khoản PRUOnline:

Bước 1: Mở App Store (trên Iphone) hoặc Google Play Store (trên điện thoại Android), sau đó tìm kiếm với từ khóa “PRUOnline” và tải về. Hoặc truy cập www.khachhang.prudential.com.vn

Bước 2: Chọn “Kích hoạt ngay” và làm theo hướng dẫn.

Thông tin Tên đăng nhập tài khoản đã được gửi qua sms/ Email khi Quý Khách đăng ký với công ty. Trường hợp chưa có Tên đăng nhập, Quý Khách vui lòng chọn “Đăng ký tài khoản” để được hỗ trợ.

Vui lòng xem thể lệ chi tiết tại đây. Mọi câu hỏi vui lòng gửi về cskh@prudential.com.vn.

  • Hội viên PRURewards hạng Gold bao gồm các cá nhân là chủ (các) hợp đồng BHNT của Prudential có tổng phí đóng hàng năm đạt từ 50.000.000 VNĐ tới dưới 150.000.000 VNĐ đối với khách hàng mới đạt hạng VIP từ ngày 01/04/2019; hoặc có tổng phí đóng hàng năm thấp hơn mức trên nhưng đã đạt hạng VIP Gold theo điều khoản các chương trình CSKHTT trước ngày 01/04/2019.