Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Thông báo đến khách hàng đã mua bảo hiểm Prudential qua ngân hàng Vietbank

Kể từ ngày 1/7/2021, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) sẽ ngưng phân phối sản phẩm bảo hiểm qua Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) do thỏa thuận của hai công ty đã hết hiệu lực sau ba năm hợp tác. 

Khách hàng đã mua sản phẩm bảo hiểm thông qua Vietbank vẫn được bảo vệ và hưởng các quyền lợi như đã nêu trong hợp đồng. 

Tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hiện tại và dịch vụ chăm sóc khách hàng như thay đổi hợp đồng, yêu cầu bồi thường, v.v. được Prudential tiếp nhận và xử lý bình thường. 

Khách hàng có thể liên hệ với Prudential qua các phương thức sau:

  • Điện thoại (miễn cước): 18001247

  • Trung tâm phục vụ khách hàng/ Văn phòng Tổng Đại lý trên toàn quốc:

Tham khảo địa chỉ tại: https://www.prudential.com.vn/vi/lien-he/

  • Cổng thông tin khách hàng PRUOnline:

Truy cập: http://khachhang.prudential.com.vn