Tự do Tuổi 50: Sẵn sàng cho cuộc sống về già

Tự do về Tài Chính

Để đạt được tự do tài chính và sống thoải mái không phải là việc dễ dàng mà ai cũng làm được trước khi bước vào ngưỡng tuổi 50.
Gánh Nặng Tài Chính
Untitled Document
Title

Tính toán tài chính để “Tự do tuổi 50”

Bạn hãy thử tính toán, cân đối tài chính của bản thân để thực hành ngay cho kế hoạch “Tự do tuổi 50” từ bây giờ nhé!

Thông tin chưa hoàn thành

Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc

* Là các thông tin bắt buộc

Kế hoạch “Tự do tuổi 50” của tôi

Tuổi hiện tại của tôi  * D8
tuổi
Tôi muốn được tự do tài chính năm  *D9
tuổi
Tuổi thọ (ước tính) D10
tuổi
Khi “Tự do tuổi 50” tôi muốn…
(nhập một trong các thông tin sau)
Có số tiền bằng  * D12
lần chi phí hàng năm
hoặc Chi phí hàng tháng nên bằng  *D13
chi phí hiện tại
hoặc Tổng số tiền tiết kiệm khi đạt tự do tài chính là  * D14
VND
* Theo nghiên cứu của các giáo sư đại học Trinity Texas năm 1998, bạn cần tích lũy số tiền bằng 25 lần phí sinh hoạt hằng năm để có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống thêm khoảng 30 năm tiếp theo của cuộc đời.

Thu nhập hiện tại của tôi

Thu nhập hàng tháng của tôi D17 *
(thực nhận sau khi trừ thuế)
VND
Tỷ lệ thu nhập tăng lên hàng năm D18 *
/năm

Tài chính hiện tại của tôi

Tiền tiết kiệm tôi hiện có D21 *
VND
Chi phí hàng tháng tôi chi xài D22 *
VND
Tỷ lệ lãi suất kỳ vọng D23 *
/năm
Tỷ lệ lạm phát (ước tính) D24
/năm
Kết quả của bạn

Tính toán tài chính để “Tự do tuổi 50”


Bạn hãy thử tính toán, cân đối tài chính của bản thân để thực hành ngay cho kế hoạch “Tự do tuổi 50” từ bây giờ nhé!

Thông tin chưa hoàn thành
Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc
* Là các thông tin bắt buộc

Kế hoạch “Tự do tuổi 50” của tôi

Tuổi hiện tại của tôi * Tôi muốn được tự do tài chính năm (tuổi) * Tuổi thọ (ước tính) *

Khi “Tự do tuổi 50” tôi muốn…

(nhập một trong các thông tin sau)

Có số tiền bằng * D12

lần chi phí hàng năm

hoặc Chi phí hàng tháng nên bằng * D13

chi phí hiện tại

hoặc Tổng số tiền tiết kiệm khi đạt tự do tài chính là D14 *
* Theo nghiên cứu của các giáo sư đại học Trinity Texas năm 1998, bạn cần tích lũy số tiền bằng 25 lần phí sinh hoạt hằng năm để có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống thêm khoảng 30 năm tiếp theo của cuộc đời.

Thu nhập hiện tại của tôi

Thu nhập hàng tháng của tôi (VND) *

(thực nhận sau khi trừ thuế)

Tỷ lệ thu nhập tăng lên hàng năm D18 *

Tài chính hiện tại của tôi

Tiền tiết kiệm tôi hiện có D21 * Chi phí hàng tháng tôi chi xài D22 * Tỷ lệ lãi suất kỳ vọng D23 *

Tỷ lệ lạm phát (ước tính)

D24
Kết quả của bạn

Muốn được tư vấn kế hoạch tự do tài chính tuổi 50?

Hãy để lại thông tin bên dưới, chuyên viên tài chính Prudential sẽ liên hệ với bạn để tư vấn miễn phí trong thời gian sớm nhất.
* Là các thông tin bắt buộc
Thông tin chưa hoàn thành Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc

* Là các thông tin bắt buộc

Nhập thông tin của bạn

Chọn thành phố

Bằng việc đánh dấu vào ô ngay cạnh bên, Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và biết rõ Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Prudential và đồng ý để Prudential liên hệ cho mục đích tư vấn, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại như quy định chi tiết tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.

Đăng ký tư vấn bảo hiểm nhân thọ Prudential ngay hôm nay

Thông tin tài chính hữu ích

  • Đầu tư
  • Tài chính cá nhân