Khi Cần Mình Có Ai

Khi Cần
Mình Có Nhau

Chúng ta luôn muốn mình là chỗ dựa khi người thân cần đến. Đó là động lực để ta chủ động chuẩn bị kế hoạch bảo vệ gia đình.

Khi chúng ta có sự chuẩn bị từ sớm, thì sẽ không còn những sự lựa chọn khó khăn giữa hy vọng và tuyệt vọng, không phải cân nhắc những gì còn lại trong tay để nghĩ cho an sinh của những người thân yêu nếu chẳng may bản thân gặp chuyện.

Tương lai của người thân yêu vẫn được bảo vệ. Chúng ta vẫn có thể chăm lo, gắn bó dài lâu trong mối quan hệ với gia đình, dù mình còn bên cạnh hay đã vắng mặt.