Chương trình khuyến mại

Giữ lời hẹn yêu
(Cơ cấu quay số trúng thưởng)
17/05/2022 - 02/09/2022

1. THỜI GIAN: Từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 02/09/2022.

2. HÀNG HÓA DỊCH VỤ ĐƯỢC KHUYẾN MẠI: Các Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ (“Hợp đồng/Hợp đồng bảo hiểm”) do Prudential phát hành thông qua Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (“MSB”), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHI”), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (“PVB”), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SEA”), Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (“VIB”), Ngân Hàng TNHH MTV United Overseas (Việt Nam) (“UOB”) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB”):

Tên Sản phẩm

Tên Ngân hàng

MSB

SHI

PVB

SEA

VIB

UOB

SCB

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT

x

x

x

x

x

x

x

PRU-AN TÂM TRỌN ĐỜI

x

x

x

x

x

x

 

PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

x

x

x

x

x

x

x

PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

x

x

x

x

x

 

 

PRU-BẢO VỆ TỐI ƯU

 

x

x

x

x

 

 

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG

 

x

x

x

x

x

x

PRU-HÀNH TRANG TRƯỞNG THÀNH

 

x

x

x

x

x

 

 

3. KHÁCH HÀNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI (ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG KHUYẾN MẠI):

Khách hàng cá nhân của các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (“MSB”), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHI”), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (“PVB”), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SEA”), Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (“VIB”), Ngân Hàng TNHH MTV United Overseas (Việt Nam) (“UOB”), Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB”) là Bên mua bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ đính kèm (nếu có) do Prudential phát hành thông qua hệ thống các chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng MSB, SHI, PVB, VIB, UOB, SCB, SEA trên toàn quốc thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện tham dự Chương trình khuyến mại như tại mục 4.1.

4. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI:

4.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể Khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại:

 • Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm cá nhân (BMBH) của các Hợp đồng bảo hiểm được Prudential phát hành, thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây (được gọi là Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ) sẽ được tham dự Chương trình khuyến mại:

 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 02/09/2022 và Khách hàng đã nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu bổ sung (nếu có).

 • Định kỳ đóng phí của Hợp đồng phải là phí nửa năm hoặc phí năm.

 • Trong đó, kỳ phí đầu tiên được xác định như sau:

- Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí là nửa năm, Kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng = mức Phí bảo hiểm nửa năm.

- Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí năm, Kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng = mức Phí bảo hiểm năm.

 • Hợp đồng bảo hiểm có khoản phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên ít nhất từ 30.000.000 VNĐ trở lên. 
 • Phí bảo hiểm được tính trong chương trình khuyến mại là phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên của (01) Hợp đồng bảo hiểm, bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ đính kèm (nếu có), không áp dụng cho phí bảo hiểm tích lũy/đầu tư thêm (nếu có). 
 • Hợp đồng bảo hiểm không bị hủy cho tới ngày Prudential trao thưởng. 
 • Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh thì việc xác định tính hợp lệ của Hợp đồng bảo hiểm điều chỉnh sẽ dựa vào các điều khoản và điều kiện được quy định trên đây. 

 

- Mỗi Khách hàng đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện trên sẽ được nhận Mã số dự thưởng (“MSDT”): 

 • Với 30.000.000 VNĐ chẵn phí bảo hiểm đầu tiên của một (01) Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ thì Khách hàng sẽ nhận được một (01) MSDT và cứ mỗi 20.000.000 VNĐ chẵn Phí bảo hiểm tiếp theo của một (01) Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ thì Khách hàng sẽ nhận được thêm một (01) MSDT.
 • Trong trường hợp Khách hàng tham gia nhiều Hợp đồng bảo hiểm, tổng số lượng MSDT Khách hàng nhận được sẽ là tổng số lượng MSDT của tất cả các Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ.

 

4.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:

- MSDT được cấp từ 03 - 05 ngày làm việc ngay sau khi Prudential phát hành Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ cho Khách hàng và Khách hàng đã nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu bổ sung (nếu có). Thời hạn chậm nhất cấp MSDT cho Khách hàng là ngày 16/09/2022. 

- Cách thức thông báo MSDT cho Khách hàng: 

 • Prudential sẽ thông báo MSDT cho Khách hàng bằng cách nhắn tin đến số điện thoại di động Khách hàng đăng ký với Prudential khi Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ. 
 • Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại và địa chỉ liên hệ cho Prudential. Prudential không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng không nhận được tin nhắn thông báo MSDT do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại.
 • Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh và Hợp đồng bảo hiểm sau điều chỉnh vẫn hợp lệ tham gia Chương trình khuyến mại, Prudential sẽ cập nhật MSDT mới tương ứng qua tin nhắn xác nhận ưu đãi Chương trình khuyến mại.

 

- Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh khiến Hợp đồng bảo hiểm sau điều chỉnh không còn hợp lệ tham gia Chương trình khuyến mại, hoặc Khách hàng hủy Hợp đồng bảo hiểm, Prudential sẽ thông báo đến Khách hàng về việc MSDT cũ không còn hiệu lực qua tin nhắn theo số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký với Prudential. 

- Trong trường hợp Khách hàng cần bổ sung các giấy tờ cho Hợp đồng bảo hiểm đã được phát hành trong các khoảng thời gian diễn ra chương trình khuyến mại: 17/05/2022 – 02/09/2022, thời hạn nộp lại giấy tờ không chậm hơn 12 giờ trưa ngày 16/09/2022. MSDT được cấp muộn nhất cho Khách hàng này vào cùng ngày. 

- Một MSDT chỉ có thể trúng duy nhất một giải trong cơ cấu Quay số trúng thưởng được quy định tại Mục 5. 

4.3 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:

 • Lễ quay số xác định trúng thưởng dự kiến sẽ được tổ chức tại Prudential Plaza, Số 2-4 đường Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh dưới sự chứng kiến của đại diện Prudential, đại diện Khách hàng tham dự Chương trình khuyến mại.

 • Việc quay số xác định trúng thưởng sẽ được thực hiện một cách ngẫu nhiên bằng phần mềm quay thưởng tự động. Phần mềm này tích hợp tự động MSDT của toàn bộ Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ. Việc quay số sẽ được tiến hành quay một lần với đủ số lượng giải thưởng đã công bố trong thể lệ.

 • Kết quả của lễ quay số xác định trúng thưởng sẽ được lập thành văn bản và có xác nhận của các bên chứng kiến.

 • Lễ quay số sẽ được thực hiện theo thời gian sau: 

 

Ngày quay số dự kiến

Các MSDT của Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ được phát hành trong thời gian

17/09/2022

17/05/2022 – 02/09/2022

 

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

Nội dung giải thưởng

Trị giá giải thưởng dự kiến

(VNĐ/giải)(*)

Số giải

Thành tiền
dự kiến

(VNĐ)

 Xe Ô tô Honda City RS

693.000.000

01

693.000.000

Tổng cộng

01

693.000.000

(*) Trị giá giải thưởng là giá thị trường vào thời điểm gửi đăng ký chương trình khuyến mại, trị giá thực tế của giải thưởng có thể thay đổi theo giá thị trường tại thời điểm Khách hàng được nhận giải thưởng. 

 • Giải thưởng có thể được quy đổi thành Voucher để chuyển tới Khách hàng trong trường hợp giải thưởng Xe Ô tô Honda City RS không thể chuyển đến Khách hàng vì lí do bất khả kháng. 

 

6. THÔNG BÁO TRÚNG THƯỞNG:

Trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau khi xác định được Khách hàng trúng thưởng, Prudential sẽ gửi thông báo trúng thưởng thông qua hình thức nhắn tin và gọi điện thoại đến Khách hàng và hướng dẫn về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng qua điện thoại, tin nhắn theo số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký với Prudential. Và trong vòng bảy (07) ngày làm việc sau khi xác định được Khách hàng trúng thưởng, Prudential đăng tải danh sách khách hàng trúng thưởng lên website chính thức của công ty tại địa chỉ www.prudential.com.vn

7. THỜI HẠN TRAO THƯỞNG:

Prudential chịu trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng trúng thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định được Khách hàng trúng thưởng (tức là ngày quay số dự kiến).

Tham khảo chi tiết Thể lệ chương trình tại đây.

Để được giải đáp thắc mắc liên quan đến Chương trình khuyến mại, Khách hàng liên hệ Tổng đài Phục vụ Khách hàng 1800 1247.