Chương trình khuyến mại

Giữ lời hẹn yêu
(Quà tặng liền tay)
17/05/2022 – 30/06/2022

1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 30/06/2022

2. Điều kiện tham gia:

Khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (“MSB”), Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHI”), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (“PVB”), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (“SEA”), Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (“VIB”), Ngân Hàng TNHH MTV United Overseas (Việt Nam) (“UOB”) Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) (“SCB”) là Bên mua bảo hiểm của các Hợp đồng bảo hiểm bao gồm sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ (nếu có) do Prudential phát hành thông qua hệ thống MSB, SHI, PVB, VIB, UOB, SCB, SEA trong thời gian khuyến mại đồng thời thỏa các điều kiện liệt kê bên dưới và sau đây được gọi là “Hợp đồng hợp lệ/Hợp đồng”:

 • Định kỳ đóng phí của Hợp đồng phải là phí nửa năm hoặc phí năm.

 • Khách hàng có khoản phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của một (01) Hợp đồng bảo hiểm ít nhất 100.000.000 đồng trở lên, bao gồm Sản phẩm chính và sản phẩm bổ trợ (không bắt buộc). Trong đó, kỳ phí bảo hiểm đầu tiên sẽ không áp dụng cho phí bảo hiểm tích lũy/đầu tư thêm (nếu có) và được xác định như sau:

 • Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí là nửa năm, Kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng = mức Phí bảo hiểm nửa năm

 • Nếu Khách hàng chọn định kỳ đóng phí năm, Kỳ phí đầu tiên của Hợp đồng = mức Phí bảo hiểm năm

 • Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại tại Mục 1 và khách hàng đã nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu bổ sung trong thời gian khuyến mại (nếu có). Việc xét Hợp đồng có thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại sẽ được căn cứ trên ngày Hợp đồng được in ra và chuyển phát đi hoặc ngày phát hành Hợp đồng sau cùng đối với các Hợp đồng được phát hành lại sau khi điều chỉnh.

 • Hợp đồng bảo hiểm không bị hủy hoặc không bị điều chỉnh trong thời hạn 21 ngày cân nhắc, dẫn đến việc Hợp đồng không còn thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại.

 • Trường hợp Khách hàng đã nhận được quà tặng nhưng Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh hoặc hủy sau Thời hạn 21 ngày cân nhắc, Prudential sẽ không xét lại ưu đãi quà tặng.

 • Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực tại thời điểm chốt ưu đãi và Hợp đồng có yêu cầu điều chỉnh, chuyển đổi định kỳ đóng phí phải được phát hành lại trước ngày chốt ưu đãi của từng giai đoạn. Có 2 giai đoạn chốt ưu đãi:

 • Giai đoạn 1: Dành cho Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 31/05/2022. Ngày chốt ưu đãi 05/07/2022.

 • Giai đoạn 2: Dành cho Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022. Ngày chốt ưu đãi 05/08/2022.

 • Tại thời điểm chốt ưu đãi, các Hợp đồng buộc phải có xác nhận bàn giao Hợp đồng về Prudential và qua 21 ngày cân nhắc mới đủ điều kiện tham gia Chương trình.

3. Cơ cấu quà tặng:

Quà tặng

Giá trị quà tặng (VNĐ/phần quà)

Số lượng quà tặng (Ước tính)

Kỳ phí đầu tiên tương ứng của một (01) Hợp đồng hợp lệ (VNĐ)

Tổng giá trị quà tặng
(Ước tính) 
(VNĐ)

1 Vé tham dự Đêm hội Âm nhạc Prudential (*)

4.000.000

846

Từ 100 triệu đồng đến dưới 180 triệu đồng

3.384.000.000

2 Vé tham dự Đêm hội Âm nhạc Prudential (*)

8.000.000

75

Từ 180 triệu đồng đến dưới 250 triệu đồng

600.000.000

3 Vé tham dự Đêm hội Âm nhạc Prudential (*)

12.000.000

58

Từ 250 triệu đồng trở lên

696.000.000

(*) Đêm hội Âm nhạc Prudential dự kiến diễn ra vào ngày 03/11/2022 tại TP. HCM và Hà Nội. Thời gian và địa điểm chính xác sẽ được công bố thông báo trên website Prudential và qua SMS cho KH chậm nhất vào ngày 15/07/2022.

 • Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: 4.680.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

 • Tổng giá trị quà tặng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại: dự kiến 2 %.

 

4. Cách thức thông báo và thời hạn trao thưởng:

 • Prudential sẽ gửi kết quả cho các hội sở ngân hàng, các ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho Khách hàng có đủ điều kiện nhận quà tặng theo quy định của chương trình theo các giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Dành cho Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 31/05/2022. Ngày chốt ưu đãi 05/07/2022. Ngày gửi kết quả trước ngày 10/07/2022.

 • Giai đoạn 2: Dành cho Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022. Ngày chốt ưu đãi 05/08/2022. Ngày gửi kết quả trước ngày 10/08/2022.

 • Quà sẽ được Prudential trao cho Khách hàng dự kiến diễn ra theo 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Trước ngày 15/07/2022 dành cho Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn từ ngày 17/05/2022 đến hết ngày 31/05/2022.

 • Giai đoạn 2: Trước ngày 15/08/2022 dành cho Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 30/06/2022.

 • Cách thức trao thưởng: Quà tặng sẽ được gửi đến địa chỉ của Khách hàng đã đăng ký với Prudential khi Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ, qua dịch vụ ký gửi đồng kiểm

Lưu ý:

 1. Khách hàng đã nhận khuyến mại theo chương trình này cũng sẽ nhận được các ưu đãi khác do Prudential triển khai thông qua hệ thống MSB, SHI, PVB, VIB, UOB, SCB, SEA trong nếu đồng thời thoả điều kiện của các chương trình.

 2. Khi làm thủ tục nhận quà, Khách hàng vui lòng xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu để nhân viên giao hàng đối chiếu và đồng thời Khách hàng sẽ được yêu cầu ký xác nhận đã nhận Quà tặng.

 3. Khách hàng sẽ mất quyền nhận quà nếu từ chối nhận quà hoặc nhân viên các ngân hàng phục vụ khách hàng và nhân viên Prudential không thể liên lạc được với Khách hàng qua tất cả các phương thức liên lạc gồm có: điện thoại và/hoặc email trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ lần liên lạc đầu tiên.

 4. Khách hàng cần cung cấp thông tin chính xác số điện thoại và địa chỉ liên hệ cho Prudential. Prudential không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng cung cấp sai hoặc thay đổi địa chỉ liên hệ mà không thông báo cho Prudential, dẫn đến việc đơn vị vận chuyển không thể vận chuyển quà đến cho Khách hàng.

 5. Các đối tượng không được tham gia:

Bên mua bảo hiểm là doanh nghiệp, Bên mua bảo hiểm là cá nhân có HĐBH được phát hành qua các kênh phân phối khác của Prudential, Nhân viên Prudential, Tư vấn viên và Chuyên viên bán hàng thuộc các kênh phân phối của Prudential.

Tham khảo chi tiết nội dung và điều kiện Chương trình tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Tư vấn viên phục vụ khách hàng của các ngân hàng, hoặc Tổng đài miễn cước 1800 1247 để được hỗ trợ.