Image alt
Chương trình khuyến mại

Vững hành trang
Sống vui khỏe mở rộng (02/07/2020 - 31/08/2020)

1. Thời gian khuyến mại: 02/07/2020 - 31/08/2020

2. Cơ cấu quà tặng: Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng đã tham gia hoặc mới tham gia Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình sẽ có cơ hội nhận quà tặng như sau:

Quà tặng

Giá trị tương đương (VNĐ/mỗi quà tặng)

Số lượng quà tặng

Tổng giá trị quà tặng tương đương (VNĐ)

Phiếu khám sức khỏe do công ty TNHH INSMART phát hành

1.000.000

800

800.000.000

 

* Lưu ý:

  • Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. Việc sử dụng quà tặng sẽ tuân theo quy định của nhà cung cấp quà tặng là công ty TNHH INSMART
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khuyến mại nếu số lượng quà tặng không còn.

3. Đối tượng nhận ưu đãi: Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm do Prudential phát hành thông qua tất cả các kênh phân phối và thỏa mãn các điều kiện sau:

* Lưu ý:

  • Mỗi Hợp đồng bảo hiểm được nhận tối đa một (01) phần quà. Mỗi khách hàng có thể nhận nhiều hơn một (01) phần quà nếu có nhiều hơn một (01) Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại.
  • Đối với các Hợp đồng bảo hiểm mới còn trong thời hạn cân nhắc: nếu Hợp đồng bảo hiểm có bất kỳ điều chỉnh trong thời hạn cân nhắc, việc xác định thỏa điều kiện khuyến mại sẽ được xét tại thời điểm phát hành lại Hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm điều chỉnh sau thời hạn cân nhắc, Prudential sẽ không xét lại ưu đãi quà tặng.
  • Đối với các Hợp đồng bảo hiểm hiện hữu (Hợp đồng bảo hiểm PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG/ PRU-BẢO VỆ TỐI ƯUPRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT đã qua thời hạn cân nhắc, nhưng mua thêm sản phẩm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE trong thời gian Chương trình): nếu Hợp đồng bảo hiểm có bất kỳ điều chỉnh, Prudential sẽ không xét lại ưu đãi quà tặng.

Chương trình không áp dụng cho:

  • Nhân viên Prudential, Tư vấn viên, Chuyên viên bán hàng thuộc các kênh phân phối của Prudential.
  • Bên mua bảo hiểm là tổ chức hoặc doanh nghiệp
  • Các Hợp đồng bảo hiểm đã nhận quà tặng từ Chương trình khuyến mại “Vững Hành Trang – Sống Vui Khỏe” diễn ra từ 16/3 đến 31/5/2020.

Vui lòng xem chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tư vấn viên, Văn phòng Prudential trên toàn quốc, hoặc tổng đài miễn cước 1800 1247 để được hỗ trợ.