Image alt
Chương trình khuyến mại

Vững hành trang
Sống vui khỏe (16/03/2020 - 31/05/2020)

Chào mừng sự kiện ra mắt sản phẩm bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE với những quyền lợi toàn diện nhằm hỗ trợ chi phí y tế thực tế cho khách hàng, Prudential trân trọng thông báo triển khai Chương trình khuyến mại “VỮNG HÀNH TRANG – SỐNG VUl KHỎE”

1. Thời gian khuyến mại: 16/03/2020 - 31/05/2020

2. Cơ cấu quà tặng: Trong thời gian khuyến mại, Khách hàng khi mua Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của Chương trình khuyến mại “VỮNG HÀNH TRANG – SỐNG VUl KHỎE” sẽ có cơ hội nhận quà tặng như sau:

Quà tặng

Giá trị tương đương (VNĐ/mỗi quà tặng)

Số lượng quà tặng

Tổng giá trị quà tặng tương đương (VNĐ)

Phiếu khám sức khỏe do công ty TNHH INSMART phát hành

1.000.000

1.000

1.000.000.000

 

* Lưu ý:

  • Quà tặng không được quy đổi thành tiền mặt. Việc sử dụng quà tặng sẽ tuân theo quy định của nhà cung cấp quà tặng là công ty TNHH INSMART.

  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khuyến mại nếu hết quà tặng.

 

3. Đối tượng nhận ưu đãi: Khách hàng cá nhân là Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm do Prudential phát hành thông qua tất cả các kênh phân phối và thỏa mãn các điều kiện sau:

* Lưu ý:

  • Mỗi Hợp đồng bảo hiểm được nhận tối đa một (01) phần quà. Mỗi khách hàng có thể nhận nhiều hơn một (01) phần quà nếu có nhiều hơn một (01) Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện Chương trình khuyến mại.

  • Khi Hợp đồng bảo hiểm có bất kỳ điều chỉnh nào trong Thời hạn cân nhắc, việc xác định sản phẩm bảo hiểm bổ trợ PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE thỏa điều kiện khuyến mại sẽ được xét tại thời điểm phát hành lại hợp đồng.

Chương trình không áp dụng cho:

  • Nhân viên Prudential, Tư vấn viên, Chuyên viên bán hàng thuộc các kênh phân phối của Prudential.

  • Bên mua bảo hiểm là tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Vui lòng xem chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tư vấn viên, Văn phòng Prudential trên toàn quốc, hoặc tổng đài miễn cước 1800 1247 để được hỗ trợ.