Thay đổi lãi suất áp dụng định kỳ và khoản giảm thu nhập đầu tư 4/2009

Để phù hợp với hoạt động chung của ngành tài chính-ngân hàng trước những thay đổi về lãi suất trên thị trường, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam xin trân trọng thông báo mức lãi suất mới áp dụng từ ngày 01/04/2009 là:

  • 7,5%/ năm đối với quyền lợi bảo hiểm định kỳ mà khách hàng tích lũy tại công ty; và
  • 11,5%/ năm đối với khoản giảm thu nhập đầu tư cho các khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm được nộp để khôi phục hiệu lực hợp đồng (đối với các hợp đồng đã mất hiệu lực trên 6 tháng).
Back to Top