Những câu hỏi thường gặp

Nếu câu hỏi của bạn không có trong danh sách bên dưới, vui lòng liên hệ Tổng đài phục vụ Khách hàng số 1800 1 247 (miễn cước) để được tổng đài viên giải đáp

1. Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là một hợp đồng giữa một cá nhân và công ty bảo hiểm nhân thọ để bảo hiểm cho bản thân mình hay người thân, hoặc giữa một tổ chức với công ty bảo hiểm nhân thọ để bảo hiểm cho nhân viên của mình, với mục đích đảm bảo an toàn tài chính cho người tham gia bảo hiểm.

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, Công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ căn cứ vào điều khoản hợp đồng tương ứng của sản phẩm mà khách hàng tham gia để chi trả quyền lợi bảo hiểm. Quyền lợi bảo hiểm mà khách hàng sẽ nhận được ghi rõ trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ, hoặc các văn bản xác nhận điều chỉnh nếu có.

Đối với cá nhân và gia đình:

Tham gia bảo hiểm nhân thọ:

 • Là có được sự an tâm vì khách hàng sẽ có được nguồn tài chính đảm bảo trong trường hợp không may bị tử vong hay bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, dẫn đến mất nguồn thu nhập. Bằng cách đó, bảo hiểm nhân thọ góp phần ổn định cuộc sống gia đình.
 • Để tích lũy cho những kế hoạch tương lai, như để dành tiền cho con đi học, cho con một số vốn để vào đời, hoặc có thể tiết kiệm tiền để mua xe, mua nhà, vui hưởng cuộc sống sau khi về hưu…

Đối với xã hội:

Bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều lợi ích to lớn:

 • Tạo sự ổn định xã hội thông qua việc giảm thiểu tối đa sự lo lắng cho bên mua bảo hiểm;
 • Huy động vốn để đầu tư cho những dự án trung và dài hạn nhằm góp phần phát triển đất nước;
 • Giảm gánh nặng ngân sách quốc gia trong việc chăm lo người già, và những người phụ thuộc khi người trụ cột trong gia đình qua đời;
 • Tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Đối với tất cả các HĐ BHNT (ngoại trừ HĐ Phú Bảo Gia Đầu tư và BHNT có kỳ hạn), mức phí bảo hiểm tối thiểu cho mỗi hợp đồng tính theo tháng là: 750.000 đồng/tháng. Như vậy, chỉ với khoản tiền tiết kiệm 25.000 đồng/ngày là khách hàng đã có thể tham gia bảo hiểm với Prudential.

Cũng như ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là một ngành dịch vụ có ảnh hưởng rất lớn đến an toàn tài chính của rất nhiều gia đình cũng như đối với xã hội, vì vậy hoạt động BHNT được Nhà nước, thông qua Bộ Tài chính, quản lý rất chặt chẽ.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Luật kinh doanh bảo hiểm đã được quốc hội thông qua tháng 11/2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2001.

Tại Điều 14 - Luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định “Hình thức hợp đồng bảo hiểm” như sau:

“Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định”.

Phù hợp với quy định này, một bộ hợp đồng bảo hiểm của Prudential bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ (do Tổng giám đốc công ty ký tên và đóng dấu): Liệt kê những quyền lợi bảo hiểm chính cũng như các thông tin chính về điều kiện của hợp đồng bảo hiểm;

 2. Tập Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm, quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên;

 3. Bản sao Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (do khách hàng khai và ký tên),

 4. Bản sao Phiếu minh họa quyền lợi bảo hiểm có chữ ký xác nhận của khách hàng.

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, do phí không phải được đóng vào một lúc mà dàn trải đều ra trong toàn bộ thời hạn của hợp đồng bảo hiểm, nên chắc chắn ảnh hưởng phải chịu sẽ dễ chấp nhận hơn rất nhiều so với ảnh hưởng đối với các hình thức tiết kiệm khác như gửi một lúc một số tiền rất lớn vào ngân hàng - một nguyên tắc rất quan trọng trong đầu tư.

Ngoài ra, khách hàng khi tham gia bảo hiểm còn được hưởng bảo tức tích lũy. Mức bảo tức sẽ tùy thuộc vào kết quả kinh doanh và sẽ góp phần không nhỏ giúp khách hàng bảo vệ tài chính trong trường hợp đồng tiền mất giá.

Điều quan trọng hơn cả là tham gia bảo hiểm không chỉ là tiết kiệm mà là sự bảo đảm an toàn tài chính cho khách hàng trong suốt thời gian bảo hiểm - điều mà khách hàng tham gia bảo hiểm coi trọng nhất khi tham gia bảo hiểm.

DKHD quy định về việc kê khai thông tin như sau: "Bên mua BH có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực vào HSYCBH và tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận theo HDBH đã ký kết. Việc thẩm định sức khỏe, nếu có, không thay thế cho nghĩa vụ kê khai trung thực của BMBH theo quy định tại Điều này."

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) nói chung và việc thẩm định sức khỏe khách hàng của các công ty BHNT nói riêng, đều dựa trên cơ sở tin tưởng vào những lời khai của khách hàng trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Vì vậy, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trong trường hợp khách hàng có nghi ngờ về sức khỏe của mình, song do chưa được chẩn đoán nên không biết chắc chắn về tình trạng sức khỏe, khách hàng nên khai thật chi tiết, thật đầy đủ về những triệu chứng mà khách hàng cảm nhận được theo các câu hỏi đã soạn sẵn trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Trên cơ sở những thông tin đó, các chuyên viên thẩm định sẽ chỉ định những nội dung thẩm định cụ thể, để có được kết luận chính xác về tình trạng sức khỏe của khách hàng để có quyết định bảo hiểm phù hợp, công bằng với tất cả các khách hàng tham gia bảo hiểm.

Việc kê khai đầy đủ trung thực của khách hàng khi điền Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm không những giúp cho việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm được nhanh chóng, thuận tiện khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra mà còn là yếu tố pháp lý vô cùng quan trọng để hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.

Nếu Người được bảo hiểm được Prudential chấp nhận bảo hiểm, ngày phát sinh hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm là ngày Bên mua bảo hiểm điền đầy đủ vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và nộp đủ phí bảo hiểm đầu tiên theo quy định tại điều khoản hợp đồng bảo hiểm, trong điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm Prudential cấp giấy chứng nhận bảo hiểm.

Đối với Prudential, quyền lợi Bảo hiểm tạm thời được cung cấp cho khách hàng trong khoảng thời gian công ty đang tiến hành thẩm định Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (HSYCBH). Quyền lợi này do công ty tự nguyện cung cấp, độc lập với quyền lợi ghi trong hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã chọn mua. Quyền lợi bảo hiểm tạm thời này có những đặc điểm chính như sau:

  • Bảo vệ cho trường hợp chết do tai nạn của Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính;
  • Bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ tư (04) kể từ ngày Prudential nhận hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm ban đầu;
  • Tùy thuộc vào sản phẩm bảo hiểm chính mà khách hàng đã chọn mua, số tiền bảo hiểm tạm thời là:

100.000.000 đồng (một trăm triệu), bất kể Người được bảo hiểm có bao nhiêu hồ sơ bảo hiểm và số tiền bảo hiểm đã chọn mua là bao nhiêu; hoặc

Giá trị nào nhỏ hơn của số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu) hoặc (tổng) Số tiền bảo hiểm của (các) Hợp đồng bảo hiểm mới tại thời điểm mua bảo hiểm, bất kể Người được bảo hiểm có bao nhiêu Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

  • Thời hạn tối đa của bảo hiểm tạm thời là 30 ngày kể từ ngày bắt đầu có hiệu lực nêu trên. Thời hạn này có thể ngắn hơn 30 ngày nếu Prudential hoàn tất việc thẩm định trước 30 ngày, hoặc có thể được Prudential gia hạn thêm nếu sau 30 ngày Prudential đã nhận đầy đủ các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục thẩm định.

Để tránh việc lạm dụng bảo hiểm tạm thời, Quyết định mới nhất của Bộ Tài chính số 5152TC/TCNH ngày 19/05/2003 về quy tắc - điều khoản các sản phẩm của Prudential quy định rõ: Quyền lợi bảo hiểm tạm thời nêu trên sẽ không được trả nếu tử vong của Người được bảo hiểm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra đối với các trường hợp được xem là loại trừ dưới đây:

  • Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
  • Sử dụng chất ma túy, chất kích thích, lạm dụng rượu, bia hoặc điều khiển các phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn theo quy định của pháp luật hiện hành; hoặc
  • Các hành vi phạm tội của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc của Người thụ hưởng.

Như vậy, theo điều khoản bảo hiểm của các hợp đồng phát hành kể từ ngày 15/08/2003, Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm tạm thời đối với những trường hợp được xem là loại trừ trên.

Quyền lợi bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm tạm thời này sẽ chấm dứt ngay khi: Prudential cấp “Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm (tức phát hành hợp đồng bảo hiểm), hoặc hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được thẩm định xong và Prudential buộc phải từ chối hoặc tạm hoãn bảo hiểm. Trong trường hợp quyền lợi bảo hiểm tạm thời này được chi trả, phí bảo hiểm ban đầu sẽ không được hoàn lại cho người nộp.

2. Giải quyết Quyền lợi Bảo hiểm

 • Báo đại lý phục vụ, để được hướng dẫn chi tiết.
 • Nộp các chứng từ, giấy tờ được yêu cầu trong Thư yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
 • Hợp tác với Công ty để thực hiện các yêu cầu (nếu có) nhằm hoàn tất việc thẩm định yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh việc liên hệ các Trung tâm phục vụ khách hàng và Văn phòng Tổng đại lý của Prudential, để tham khảo và in các Biểu mẫu như Phiếu báo đại lý, các mẫu Phiếu đề xuất giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Thư yêu cầu hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và thuận tiện:

 • Đối với khách hàng: có thể truy cập trang web customer portal: www.prudential.com.vn
 • Đối với các anh chị Đại lý: có thể truy cập vào PruConnect. (Mục Bạn cần biết / Biểu mẫu / Claim), …

Các Trung tâm phục vụ khách hàng Prudential trên toàn quốc đều có thể cung cấp thông tin về tình trạng hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến khách hàng.

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ:

Để Phòng giải quyết quyền lợi bảo hiểm có cơ sở thẩm định yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời gian sớm nhất, khách hàng hoàn tất các giấy tờ như yêu cầu trong nội dung Thư báo và nộp về Công ty trong thời gian sớm nhất.

Khách hàng không nhất thiết phải nộp tất cả các mục giấy tờ cùng một lúc mà vẫn có thể nộp trước các giấy tờ liên quan đến sự kiện bảo hiểm như : Phiếu yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm, Trích lục khai tử, Hồ sơ điều trị bệnh, Biên bản tai nạn,… trong khi khách hàng tiếp tục hoàn tất các giấy tờ liên quan đến thủ tục chi trả (tham khảo thêm hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm).

Prudential có trách nhiệm xem xét giải quyết hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong thời hạn 30 ngày từ khi nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

3. Hoạt động kinh doanh

Trong chiến lược đầu tư, lợi nhuận cao không phải là mục tiêu số 1 của các công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Trong đa số các trường hợp, mục tiêu an toàn và tạo thu nhập ổn định là các ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, vì nguồn vốn huy động từ việc cung cấp dịch vụ BHNT có kỳ hạn khá dài (trung bình 13-15 năm) và với những kỳ hạn khác nhau, sản phẩm đầu tư cũng phải thỏa mãn các yếu tố: dài hạn và đa dạng về kỳ hạn. Đồng thời, các khoản đầu tư còn phải mang tính dàn trải để phân tán các rủi ro có thể xảy ra.

Theo luật định, nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm gồm: vốn điều lệ, các quỹ dự trữ, các khoản lãi của những năm trước chưa sử dụng và các quỹ được sử dụng để đầu tư hình thành từ lợi tức để lại doanh nghiệp và nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm. Mọi hoạt động đầu tư của công ty bảo hiểm tại Việt Nam đều được Chính phủ kiểm soát rất chặt chẽ. Điều này được quy định rõ qua bộ Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng như các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Tại Điều 13, Nghị định 43/2001/NĐ-CP Quy định về hoạt động đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ như sau:

 • Mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh gửi tiền tại các tổ chức tín dụng (là sản phẩm đầu tư có độ ổn định và an toàn cao): không bị hạn chế;
 • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vào các doanh nghiệp khác (thường có lợi nhuận cao, nhưng rủi ro cũng cao): tối đa là 50% vốn nhàn rỗi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ;
 • Kinh doanh bất động sản, cho vay, ủy thác đầu tư (có thời hạn dài, nhưng tính thanh khoản thấp): tối đa là 40% vốn nhàn rỗi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ.

Quy định này thể hiện rất rõ yêu cầu về độ ổn định và an toàn cao trong đầu tư của các công ty BHNT. Một nguồn vốn đầu tư đa dạng, tương đối dài về kỳ hạn, với danh mục đầu tư chú trọng nguyên tắc an toàn và ổn định, được Nhà nước quản lý chặt chẽ, sẽ mang lại lợi ích kinh tế xã hội không nhỏ song song với lợi ích của từng khách hàng.

Thời gian qua, Prudential đã đầu tư một lượng tiền lớn vào trái phiếu Chính phủ với nhiều thời hạn khác nhau; đầu tư vào cổ phiếu của một số công ty cổ phần đang kinh doanh và phát triển thuận lợi… Prudential là nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên mua trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp, là thành viên chính thức trên thị trường đấu thầu trái phiếu Kho bạc Nhà nước và là nhà tổ chức đầu tiên giao dịch thỏa thuận trên thị trường cổ phiếu Việt Nam. Cùng với sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam, Công ty Prudential đang tích cực nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội đầu tư an toàn và có hiệu quả để mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng, cho cổ đông, cho công ty và cho toàn xã hội.

Một trong những sứ mệnh của Prudential Việt Nam là “Hướng tới việc mang lại những lợi ích lớn nhất cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và đất nước”. Đó cũng là lý do vì sao Prudential tham gia tài trợ nhiều hoạt động xã hội thiết thực như giúp đỡ bệnh nhân nghèo, tàn tật, cứu trợ đồng bào lũ lụt, hỗ trợ các hoạt động giáo dục. Bên cạnh đó, Prudential sẽ luôn cân bằng giữa nhu cầu tăng lợi nhuận đầu tư và chia nhiều lợi nhuận cho người tham gia bảo hiểm với yêu cầu thận trọng tránh những rủi ro quá mức, để luôn luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo hợp đồng đã ký.

Đồng thời là một đơn vị kinh doanh, chúng tôi cũng phải luôn tính toán hiệu quả hoạt động của mình, để về lâu dài, không những chỉ đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cho cộng đồng mà còn phải đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và có lợi nhuận để phát triển kinh doanh.

4. Quyền lợi

Nếu hợp đồng bảo hiểm có tham gia vào việc chia lãi thu về từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, Prudential sẽ chia sẻ lợi nhuận cho Bên mua bảo hiểm dưới hình thức bảo tức hàng năm, căn cứ vào:

Chênh lệch giữa kết quả hoạt động kinh doanh thực tế và giả định kỹ thuật của:

 • Lãi suất đầu tư,
 • Chi phí,
 • Tỷ lệ thanh toán quyền lợi bảo hiểm.

Vào đầu mỗi năm dương lịch, đối với những hợp đồng đã có hiệu lực được ít nhất 3 tháng, Prudential sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bảo tức của năm trước. Khoản bảo tức này được tính trên cơ sở số tiền bảo hiểm có tại thời điểm cuối năm và tỷ lệ với thời gian hợp đồng có hiệu lực trong năm dương lịch trước đó.

Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (BHNT) có thể được chia làm hai loại: loại BHNT không tham gia chia lãi và loại BHNT có tham gia chia lãi. Đối với loại có tham gia chia lãi, khách hàng sẽ được chia lãi thu về từ hoạt động kinh doanh BHNT của Công ty Bảo hiểm dưới hình thức bảo tức hàng năm.

Theo thông lệ quốc tế, Công ty BHNT có thể chia bảo tức đến khách hàng bằng hai cách:

 • Tỷ lệ bảo tức cố định được Công ty bảo hiểm cam kết ngay khi khách hàng tham gia bảo hiểm. Tỷ lệ này không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Theo cách này, khách hàng có thể biết trước tỷ lệ bảo tức các năm. Tuy nhiên, nếu cty bảo hiểm kinh doanh hiệu quả hơn, lợi nhuận đầu tư cao hơn thì khách hàng cũng không được chia thêm bảo tức.
 • Tỷ lệ bảo tức thay đổi theo từng năm, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty bảo hiểm.

Prudential Việt Nam nói riêng và tập đoàn Prudential toàn cầu nói chung đều chọn hình thức chia bảo tức theo kết quả kinh doanh của công ty, vì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng kinh doanh của mình, và điều quan trọng hơn hết là khách hàng có thể được chia bảo tức nhiều hơn bảo tức dự tính nếu công ty kinh doanh đạt kết quả cao hơn mức kế hoạch.

Minh chứng là trong liên tiếp trong nhiều năm Prudential cũng đã công bố đến khách hàng mức bảo tức 2%/năm trên số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính như Prudential đã dự tính và minh họa cho khách hàng. Đây là kết quả mang lại nhiều phấn khởi và niềm tin cho khách hàng Prudential.

Đặc biệt hơn nữa, trong năm 2007, Prudential đã chia thêm cho khách hàng một khoản bảo tức đặc biệt, với tổng giá trị là 521 tỷ đồng cho khách hàng. Tỷ lệ bảo tức đặc biệt là 20% trên bảo tức tích lũy của hợp đồng có tham gia chia bảo tức. Như vậy, ngoài số bảo tức được công bố vào đầu năm, khách hàng còn nhận một khoản bảo tức đặc biệt được chia thêm từ kết quả kinh doanh vượt trội của công ty. Prudential đã rất tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam công bố bảo tức đặc biệt cho khách hàng của mình. Điều này chứng minh cho sự kêm kết của Prudential Việt Nam luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Với số vốn đầu tư vượt trội cùng với kinh nghiệm hoạt động lâu năm, Prudential luôn có các chính sách đầu tư hiệu quả nhằm mang lại lợi ích cao nhất dành cho khách hàng, cổ đông và góp phần xây dựng kinh tế Việt Nam.

Trong trường hợp này, Hợp đồng bảo hiểm vẫn được chia bảo tức bình thường vì khi tham gia bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm đã nộp đủ phí bảo hiểm cho khoảng thời gian này.

Dù đã được Prudential giải quyết quyền lợi " từ bỏ thu phí", hợp đồng của khách hàng vẫn tiếp tục có hiệu lực với đầy đủ các quyền lợi như một hợp đồng được nộp phí bình thường. Vì vậy, hợp đồng vẫn được chia bảo tức nếu hội đủ điều kiện đã quy định.

Khi ký kết hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm và Công ty BHNT đã thỏa thuận về thời hạn hợp đồng và thời hạn bảo hiểm. Các giá trị liên quan đến hợp đồng như số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm được xác định trên cơ sở thời hạn đã thỏa thuận. Theo đó, kế hoạch trích lập quỹ dự phòng, sử dụng nguồn thu phí bảo hiểm để đầu tư của Công ty bảo hiểm cũng dựa trên thời hạn này.

Khoản bảo tức được chia, công bố hàng năm và được tích lũy cũng dựa trên thời hạn đã thỏa thuận và Prudential cam kết chi trả toàn bộ số tiền bảo tức tích lũy khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra hoặc khi hợp đồng đáo hạn. Trường hợp khách hàng muốn rút số bảo tức tích lũy khi chưa đáo hạn hoặc khi sự kiện bảo hiểm chưa xảy ra thì gọi là rút trước bảo tức, và số tiền bảo tức rút trước chắc chắn sẽ thấp hơn số bảo tức tích lũy yêu cầu rút trước. Bảo tức tích lũy là số tiền khách hàng sẽ nhận được trong tương lai nên nếu quy giá trị này về hiện tại thì đó chính là số tiền bảo tức rút trước.

Điều khoản hợp đồng BH quy định v/v này như sau:

"Sau ngày đáo niên thứ hai của hợp đồng, Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu rút trước một phần hay toàn bộ bảo tức mà Prudential đã gộp vào hợp đồng bảo hiểm. Giá trị rút trước sẽ nhỏ hơn mệnh giá của số bảo tức tích lũy."

Theo đó, khi rút trước bảo tức,

giá trị hiện tại của bảo tức rút trước = Khoản bảo tức đã công bố x Hệ số bảo hiểm

Hệ số bảo hiểm này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:

 • Khả năng sống còn (survivor ship factor) của người được bảo hiểm trong thời gian hiệu lực của hợp đồng,

 • Thời hạn còn lại của hợp đồng,

 • Giới tính, tuổi của Người được bảo hiểm.

Hệ số bảo hiểm khác nhau đối với từng hợp đồng, tăng theo thời gian khách hàng tham gia bảo hiểm và sẽ là 100% vào ngày đáo hạn. Do đó, khi rút trước bảo tức, giá trị tiền mặt rút ra sẽ nhỏ hơn giá trị bảo tức đã công bố.

Giá trị hoàn lại được áp dụng cho những hợp đồng bảo hiểm của các sản phẩm có tham gia chia lãi (tức có yếu tố tiết kiệm). Đây là giá trị được hình thành từ nguồn phí dự phòng được trích lập từ phí bảo hiểm thu được và sự tích lũy từ việc đầu tư phí bảo hiểm. Về bản chất: Giá trị hoàn lại là giá trị hiện tại của những quyền lợi trong tương lai của khách hàng.

Giá trị hoàn lại chỉ hình thành sau khi khách hàng đóng đủ 2 năm phí bảo hiểm. Giá trị hoàn lại sẽ tăng lên hằng năm.

Khi hợp đồng đã có giá trị hoàn lại, Bên mua bảo hiểm có thể:

 • Sử dụng giá trị hoàn lại để nộp phí bảo hiểm tự động,
 • Tạm ứng số tiền không quá 80% giá trị hoàn lại để giải quyết những nhu cầu tài chính của mình,
 • Nhận toàn bộ giá trị hoàn lại nếu hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm,
 • Dừng nộp phí bảo hiểm và duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm.

Trong trường hợp này, Prudential sẽ chi trả giá trị hoàn lại của hợp đồng, vì giá trị hoàn lại này đã bao gồm cả giá trị tiền mặt của bảo tức tích lũy.

Trường hợp nếu trước đó khách hàng đã nhận tạm ứng hoặc sử dụng giá trị hoàn lại để nộp phí tự động thì Prudential sẽ trừ đi các khoản này và khoản giảm thu nhập đầu tư phát sinh trước khi chi trả giá trị hoàn lại.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là để bảo hiểm cho bản thân mình hoặc người thân, với mục đích đảm bảo an toàn tài chính cho Bên mua bảo hiểm. Sau khi ký hợp đồng với công ty BHNT, người tham gia bảo hiểm đã được bảo hiểm ngay lập tức với số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng; tức là công ty BHNT sẽ chi trả đầy đủ số tiền bảo hiểm mà khách hàng đã chọn mua, bất kể khách hàng đã tham gia được bao lâu, nộp bao nhiêu phí, miễn là khách hàng đã khai trung thực, đầy đủ khi điền Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và nộp phí bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn. Trong khi đó, cho dù có bất kỳ rủi ro nào xảy đến cho khách hàng đi chăng nữa, ngân hàng chỉ có trách nhiệm với khoản tiền mà người gửi đã nộp vào.

Hay nói cách khác, BHNT vừa có tính bảo vệ, phòng ngừa rủi ro, vừa có tính tiết kiệm. Nếu có rủi ro xảy ra thì đó là bảo hiểm. Nếu rủi ro không xảy ra, thì đó chính là khoản tiền tiết kiệm của người tham gia. Như vậy, yếu tố bảo vệ khi chẳng may có rủi ro xảy ra cho người tham gia bảo hiểm là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa mua BHNT và gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Thông thường, phí bảo hiểm mà khách hàng nộp khi tham gia bảo hiểm được công ty bảo hiểm nhân thọ (BHNT) tính toán dựa trên phí bảo hiểm thuần, tức phần phí để công ty cung cấp các quyền lợi bảo hiểm theo các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, và phí quản lý cho suốt thời gian đã cam kết trong hợp đồng.

Trong những năm đầu, các chi phí liên quan đến việc phát hành và phục vụ hợp đồng (còn được gọi là chi phí khai thác ban đầu), như: chi phí thẩm định, chi phí xét nghiệm y khoa, chi phí thực hiện và in ấn hợp đồng, v.v… lớn hơn nhiều so với chi phí phục vụ cho việc duy trì hợp đồng trong những năm tiếp theo. Trong khi đó, phí bảo hiểm mà khách hàng đóng vào hàng năm là không thay đổi trong suốt thời hạn hợp đồng. Điều đó có nghĩa chi phí thực tế trong những năm đầu của hợp đồng bảo hiểm thường cao hơn nhiều so với số phí thu được từ hợp đồng đó. Thêm vào đó, do nét đặc thù của hoạt động BHNT theo nguyên tắc “số đông bù số ít”, nên ngay sau khi hợp đồng đã có hiệu lực, thì bản thân hợp đồng đó cũng đã đóng góp vào quỹ bồi thường rủi ro chung trong thời gian tham gia với các công ty bảo hiểm. Vì thế, trong hai năm đầu các hợp đồng BHNT chưa có giá trị hoàn lại, và trong những năm tiếp theo đó giá trị hoàn lại cũng thường nhỏ hơn so với số phí đóng vào. Điều đó giải thích vì sao, khi khách hàng hủy hợp đồng trong những năm đầu tham gia bảo hiểm không những khách hàng, mà ngay bản thân các công ty BHNT cũng bị thiệt thòi vì chưa thu hồi được chi phí lớn đã bỏ ra.

Điều 35 của Luật Kinh Doanh Bảo hiểm đã quy định: các công ty BHNT được phép không cung cấp giá trị hoàn lại nếu phí bảo hiểm trong hai năm đầu của hợp đồng BHNT chưa được nộp đủ. Bộ Tài chính khẳng định, quy định này của Luật Kinh doanh Bảo hiểm đã giúp cho các công ty bảo hiểm giữ vững được sự ổn định trong quá trình hoạt động của mình và từ đó tiếp tục phục vụ và bảo vệ khách hàng một cách tốt nhất.

Mục đích chính của khách hàng khi tham gia BHNT là bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và gia đình trước những bất trắc có thể xảy ra. Khi hợp đồng được phát hành, khách hàng đã được bảo hiểm ngay với số tiền bảo hiểm ghi trên hợp đồng, bất kể khách hàng đã tham gia bảo hiểm được bao lâu, đã nộp bao nhiêu phí, miễn là họ đã khai đầy đủ, trung thực khi điền Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, và phí bảo hiểm đến hạn được nộp đầy đủ và đúng hạn.

Theo Quy tắc - Điều khoản do Bộ Tài chính phê duyệt, Bệnh viện là một cơ sở được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam, chủ yếu để chăm sóc và điều trị những người bị ốm và bị thương. Cơ sở đó phải được cấp phép như một bệnh viện có chữ “bệnh viện” trên con dấu hoặc được cấp giấy phép như một viện/ trung tâm y tế chuyên khoa cấp trung ương tại Việt Nam.

Như vậy, Prudential không thể giải quyết quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trong trường hợp khách hàng điều trị bệnh, thương tật hay phẫu thuật tại bệnh viện ở nước ngoài.

Theo Quy tắc Điều khoản do Bộ Tài chính phê duyệt, Bệnh viện là một cơ sở được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam, chủ yếu để chăm sóc và điều trị những người bị ốm và bị thương. Cơ sở đó phải được cấp phép như một Bệnh Viện có chữ “bệnh viện” trên con dấu hoặc được cấp giấy phép như một viện/ trung tâm y tế chuyên khoa cấp trung ương.

Tuy nhiên, từ ngày 25/08/2006, Prudential đã mở rộng phạm vi chi trả quyền lợi bảo hiểm hỗ trợ viện phí và phẫu thuật, cụ thể là khách hàng nằm viện hoặc phẫu thuật tại tất cả Bệnh viện và Trung tâm y tế trên cả nước sẽ được Prudential chấp nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm này, nếu yêu cầu bồi thường là xác đáng và phù hợp với quy định của Điều khoản HĐBH.

Các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này sẽ được giải quyết nếu các bệnh viện nêu trên thỏa các yêu cầu trong định nghĩa về "Bệnh viện" theo Quy tắc, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm bổ trợ này.

(Bệnh viện là một cơ sở được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Luật pháp Việt Nam, chủ yếu để chăm sóc và điều trị những người bị ốm và bị thương. Cơ sở đó phải được cấp phép như một bệnh viện có chữ “bệnh viện” trên con dấu hoặc được cấp giấy phép như một viện/ trung tâm y tế chuyên khoa cấp trung ương tại Việt Nam)

5. Sản phẩm

Vào đầu năm 2008, Prudential Việt Nam đã giới thiệu ra thị trường sản phẩm Phú Bảo Gia Đầu Tư (Pru-Link). Đây là sản phẩm BH liên kết đơn vị đầu tiên với nhiều đặc điểm ưu việt. Sản phẩm này có cơ cấuy Phí BH và QLBH được tách bạch giữa phần BH rủi ro và phần đầu tư. Bên mua BH được linh họat trong việc xác định Phí BH và Số tiền BH trong suốt thời hạn HDBH theo quy định. Ngoài việc được hưởng QLBH rủi ro khi tử vong hoặc khi bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, cũng như được lựa chọn các BH bổ trợ, BMBH còn được quyền lựa chọn Quỹ liên kết đơn vị do Prudential thành lập nhằm đầu tư Phí BH của mình để mua các đơn vị của các quỹ và được hửơng toàn bộ kết quả đầu từ và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các Quỷ liên kết đơn vị đã lựa chọn.

Theo quy định, Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ "Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Người hôn phối" phải là người chồng hợp pháp của Người được bảo hiểm chính. Tuy nhiên, đối tượng được tham gia sản phẩm "Phú Hoàn Mỹ" không bị giới hạn là phụ nữ đã có gia đình hay còn độc thân, nên "Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Người hôn phối" được thiết kế là sản phẩm bổ trợ tùy chọn dành riêng cho phụ nữ đã lập gia đình, còn phụ nữ độc thân thì chưa thể tham gia sản phẩm này.

Sản phẩm "Bảo hiểm Từ bỏ thu phí" được thiết kế nhằm tăng thêm quyền lợi bảo vệ cho đối tượng tham gia bảo hiểm là trẻ em. Theo đó,

 • Độ tuổi tham gia của người được bảo hiểm trong sản phẩm chính: nhỏ hơn hoặc bằng 20 tuổi.

 • Người được bảo hiểm chủ yếu là Bố/Mẹ của Người được bảo hiểm.

Sản phẩm "Từ bỏ thu phí Người hôn phối" chỉ dành cho đối tượng tham gia là vợ/chồng hợp pháp của Người được bảo hiểm trong sản phẩm chính. Do đó, độ tuổi tham gia bảo hiểm của Người được bảo hiểm trong sản phẩm chính và trong "Bảo hiểm Từ bỏ thu phí Người hôn phối" là từ 18 tuổi trở lên.

Trong trường hợp xảy ra tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho Người được bảo hiểm Từ bỏ thu phí, toàn bộ hợp đồng bảo hiểm (bao gồm cả sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ mua kèm nếu có) sẽ được miễn đóng phí và các quyền lợi trong hợp đồng vẩn được tiếp tục duy trì.

Sản phẩm "Bảo hiểm Hỗ trợ Viện phí và Phẫu thuật" là sản phẩm bổ trợ. Do đó, theo điều khoản hợp đồng đã được Bộ Tài Chính phê duyệt, khách hàng chỉ có thể tham gia sản phẩm này với các sản phẩm chính của các hợp đồng mới hoặc các hợp đồng đang tham gia và đang còn hiệu lực.

Back to Top