Thu Nov 29 18:28:10 HKT 2018

Nộp phí bảo hiểm Prudential qua ứng dụng ZaloPay

Chi tiết Chi tiết
Fri Nov 16 10:36:00 HKT 2018

Cập nhật ứng dụng PRUonline phiên bản 3.0

Chi tiết Chi tiết
Wed Oct 24 11:03:00 HKT 2018

Cập nhật quy trình tạo tài khoản và kích hoạt chức năng PRUonline

Chi tiết Chi tiết
Mon Oct 22 11:52:32 HKT 2018

Chương trình khuyến mại - Ứng trước quyền lợi đáo hạn

Chi tiết Chi tiết
Sat Oct 06 16:20:00 HKT 2018

Mở rộng thu phí trực tiếp với biên nhận điện tử

Chi tiết Chi tiết
Wed Sep 19 11:21:00 HKT 2018

Nộp phí bảo hiểm Prudential qua ứng dụng Viettelpay

Chi tiết Chi tiết
Mon Sep 17 15:40:21 HKT 2018

Kết quả chương trình "Sống khỏe cùng myDNA"

Chi tiết Chi tiết
Tue Aug 28 17:59:00 HKT 2018

Ra mắt dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm tự động

Chi tiết Chi tiết
Tue Aug 28 15:39:00 HKT 2018

Ra mắt chương trình Chăm sóc Khách hàng thân thiết PRUrewards

Chi tiết Chi tiết
Wed Aug 22 16:48:27 HKT 2018

LIFE COMPANION – Blog chính thức của Prudential Việt Nam

Chi tiết Chi tiết
Mon Aug 20 15:10:00 HKT 2018

PRUbot nay đã cho phép bạn xem thông tin hợp đồng bảo hiểm!

Chi tiết Chi tiết
Wed Aug 01 12:03:36 HKT 2018

Kết quả chương trình "Trọn Vẹn Yêu Thương"

Chi tiết Chi tiết
Tue Jul 03 12:30:00 HKT 2018

Ứng dụng PRUonline - Dễ dàng chạm đến cuộc sống tốt đẹp

Chi tiết Chi tiết
Wed Jun 27 17:50:00 HKT 2018

Thông báo chuyển Trung tâm Phục vụ Khách hàng tại Hà Nội

Chi tiết Chi tiết
Tue Jun 19 12:23:59 HKT 2018

Quy trình đăng ký tài khoản PRUonline

Chi tiết Chi tiết
Tue Apr 24 12:33:45 HKT 2018

Gia hạn Chương trình khuyến mại “Trọn vẹn yêu thương”

Chi tiết Chi tiết
Wed Apr 18 11:17:40 HKT 2018

Ra mắt chiến dịch thương hiệu 2018 - “KHÔNG SAO ĐÂU”

Chi tiết Chi tiết
Thu Apr 12 15:10:17 HKT 2018

Chương trình khuyến mại - Ứng trước quyền lợi đáo hạn

Chi tiết Chi tiết
Wed Mar 07 10:29:27 HKT 2018

Kết quả chương trình "Khởi đầu yêu thương, Nâng bước tới trường"

Chi tiết Chi tiết
Fri Jan 05 15:10:37 HKT 2018

Thu phí trực tiếp với biên nhận điện tử

Chi tiết Chi tiết
Back to Top