Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Thông báo mở rộng hệ số bảo hiểm cho các sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị

Với phương châm “Lắng Nghe. Thấu Hiểu. Hành Động”, Prudential luôn không ngừng cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Từ ngày 22/01/2021, Khách hàng đang tham gia sản phẩm PHÚ-BẢO GIA ĐẦU TƯ (ULR2) và PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG (ULR4, ULR5) sẽ được áp dụng Hệ số bảo hiểm (*) mới mở rộng hơn so với trước đây: 

Tuổi tham gia

 

Hệ số bảo hiểm hiện hành

Hệ số bảo hiểm sau khi thay đổi

PHÚ-BẢO GIA ĐẦU TƯ

PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG

PHÚ-BẢO GIA ĐẦU TƯ

PHÚ-BẢO GIA THỊNH VƯỢNG

18-35

5-60

15-60

5-70

36-40

5-40

15-40

5-60

41-45

5-30

15-30

5-50

46-50

5-20

15-20

5-40

51-60

5-15

10-15

5-40

Hệ số Bảo hiểm (SAM) áp dụng từ 22/01/2021

Hệ số bảo hiểm (SAM): là hệ số mà Khách hàng lựa chọn để xác định Số tiền bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm. (Số tiền bảo hiểm = Phí bảo hiểm cơ bản x Hệ số bảo hiểm Khách hàng lựa chọn).

Hệ số bảo hiểm mới sẽ được áp dụng khi khách hàng thực hiện yêu cầu thay đổi Phí bảo hiểm/Số tiền bảo hiểm, giúp khách hàng linh hoạt hơn khi xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch tài chính. 

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, khách hàng vui lòng  gọi về Tổng đài 1800 1247 hoặc đến văn phòng Prudential gần nhất để được hỗ trợ