Chăm sóc khách hàng PRURewards

Tìm hiểu về chương trình PRURewards

Từ 01/01/2019, Prudential sẽ tự động ghi nhận điểm thưởng PRURewards vào tài khoản cho các khách hàng đạt tiêu chuẩn Hội viên.

Bạn chỉ cần Đăng nhập tài khoản PRUOnline, vào phần PRURewards để xem các điểm thưởng và lựa chọn cho mình các ưu đãi từ chương trình.

Trường hợp chưa có hoặc chưa được cấp tài khoản PRUOnline, vui lòng tham khảo Hướng dẫn đăng ký/kích hoạt tài khoản PRUOnline hoặc tới Văn phòng tổng đại lý gần nhất để được hỗ trợ.

Hướng dẫn sử dụng PRURewards

Các hạng hội viên PRURewards

Dựa vào Tổng phí bảo hiểm đóng hàng năm, chương trình PRURewards có 3 hạng mức Hội viên thân thiết:
Thẻ hội viên PRURewards hạng GOLD
Hạng GOLD
Từ 50 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng
Thẻ hội viên PRURewards hạng PLATINUM
Hạng PLATINUM
Từ 150 triệu đồng đến dưới 350 triệu đồng
Thẻ hội viên PRURewards hạng DIAMOND
Hạng DIAMOND
Từ 350 triệu đồng

Điều kiện hội viên

Tổng phí đóng quy năm để xét hạng hội viên được tính dựa trên các hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực và có tình trạng nộp phí là đang đóng phí, không bao gồm: khoản đầu tư thêm đối với sản phẩm đầu tư, phí đóng hoàn trả tạm ứng, các khoản trả lãi phát sinh từ tạm ứng giá trị hoàn lại, hợp đồng đang trong thời gian miễn đóng phí.

Các khách hàng VIP Gold, Platinum, Diamond là bên mua bảo hiểm, có tổng phí đóng hàng năm thấp hơn các hạng mức trên, tuy nhiên đã đạt VIP theo điều khoản và điều kiện của các chương trình Chăm sóc khách hàng Thân thiết (CSKHTT) trước đó vẫn sẽ tiếp tục được áp dụng hạng thành viên theo quy định của từng chương trình CSKHTT có hiệu lực tại thời điểm mà khách hàng được lên VIP, và sẽ áp dụng quy định thay đổi hạng VIP sau:

 • Xuống hạng VIP: Trường hợp tổng phí đóng hàng năm giảm khiến khách hàng không duy trì được hạng VIP, khách hàng có thể khôi phục lại hạng VIP theo tiêu chuẩn chương trình CSKHTT có hiệu lực tại thời điểm áp dụng trong vòng 60 ngày.

 • Lên hạng VIP: Để được lên hạng VIP, khách hàng cần đạt đủ điều kiện Hội viên chương trình PRURewards áp dụng từ 01/04/2019.

Làm thế nào để nhận điểm PRURewards?

Đóng phí bảo hiểm
 • Với mỗi 100.000 VNĐ phí đóng bảo hiểm bạn nhận được 1 điểm.

 • Với mỗi 100.000 VNĐ phí đóng bảo hiểm tự động bằng cách tạm ứng từ giá trị hoàn lại của hợp đồng, bạn sẽ nhận được 0,5 điểm.

 

Lưu ý:

 • Phí đóng không bao gồm khoản đầu tư thêm đối với sản phẩm đầu tư, các khoản lãi phát sinh liên quan đến nộp phí trễ thời hạn, phí đóng hoàn trả tạm ứng.

 • Đối với giao dịch đóng kỳ phí đầu tiên, điểm thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản điểm của Hội viên sau 21 ngày kể từ ngày nhận Bộ hợp đồng bảo hiểm.

 • Giao dịch đóng phí cho các kỳ phí chưa đến hạn sẽ chỉ được tính điểm khi kỳ phí đó phát sinh.

 

Ví dụ: Chị Nga mua hợp đồng PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN với tổng phí đóng hàng năm 60.000.000 VNĐ, định kỳ đóng phí nửa năm. Phí đóng và điểm tích lũy được minh họa như sau:

Tình huống

Phí đóng

Tạm ứng

Điểm tích lũy

Kỳ 1

Kỳ phí đến hạn của chị Nga được đóng bằng cách tạm ứng từ giá trị hoàn lại

0

30.000.000

150

Kỳ 2

Chị Nga đóng phí kỳ 2

30.000.000

0

300

 

Chị Nga hoàn trả khoản tạm ứng kỳ 1

30.000.000

0

0

 Tổng điểm

450

Điểm thưởng sinh nhật

 Điểm thưởng / mã ưu đãi sinh nhật

Gold

Platinum

Diamond

Điểm thưởng sinh nhật cho Bên mua bảo hiểm

60 điểm

1.000 điểm

1.500 điểm

Điểm thưởng năm mới

Được tặng vào ngày 01/01 hàng năm, bắt đầu từ năm 2020.

 

Gold

Platinum

Diamond

60

1.000

1.500

Điểm thưởng Khách hàng thân thiết

Được tặng vào ngày 14/02 hàng năm, bắt đầu từ năm 2019, dựa trên số năm hợp đồng của hợp đồng còn hiệu lực được phát hành sớm nhất.

 

Điểm thưởng hàng năm

Gold

Platinum

Diamond

Từ 1 - 5 năm

20

200

300

Từ 6 - 10 năm

40

300

400

Từ 11 - 15 năm

60

400

500

Từ năm thứ 16 trở đi

80

500

600

 

Điểm thưởng tối đa bạn có thể nhận được mỗi năm là 75.000 điểm.

Điểm thưởng có thời hạn sử dụng trong vòng 24 tháng kể từ khi điểm được tích lũy vào tài khoản hội viên.

Các quyền lợi khác của Hội viên PRURewards?

Bên cạnh điểm thưởng PRURewards, Hội viên còn được nhận thêm quyền lợi như sau:

Quyền lợi

Hạng hội viên

 

Gold

Platinum

Diamond

Nhánh Ưu tiên khi gọi đến Tổng đài 1800 1 247

Dịch vụ Khám thẩm định tại nhà khi tham gia hợp đồng mới và được yêu cầu khám thẩm định. (Xem điều kiện & địa điểm áp dụng Khám thẩm định tại nhà tại đây.)

 

Quyền lợi chăm sóc sức khỏe tổng quát/chuyên khoa miễn phí hàng năm dành cho Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm sản phẩm chính

(Xem Danh mục khám và danh sách bệnh viện/phòng khám áp dụng tại đây.) 

 

02 lần/năm

02 lần/năm

Làm thế nào để đổi điểm và nhận quà/ưu đãi?

 • Đăng nhập tài khoản PRUOnline và vào chức năng PRURewards.

 • Chọn mục “Ưu đãi” để xem tất cả các loại quà/ưu đãi của PRURewards.

 • Chọn từng ưu đãi để xem thông tin chi tiết áp dụng.

 • Chọn “Lấy mã ưu đãi” nếu bạn muốn đổi Mã ưu đãi (e-voucher) - Mã ưu đãi sẽ được lưu trong phần “Đã đổi”. Sử dụng mã ưu đãi/giảm giá tại các cửa hàng/trang thương mại điện tử của đối tác PRURewards theo hướng dẫn.

 • Chọn “Đăng ký ưu đãi” nếu Ưu đãi muốn đổi là Quà tặng – Nhập thông tin giao nhận. Quà tặng sẽ được gửi trực tiếp đến Khách hàng qua đường bưu điện trong 7-10 ngày.

 

Trường hợp trùng số điện thoại di động với Hội viên khác, bạn sẽ được yêu câu cập nhật lại thông tin số điện thoại mới để đổi quà tặng. Bạn có thể liên hệ 1800 1 247 hoặc đến các Văn phòng Prudential gần nhất để cập nhật số điện thoại.

 Chi tiết điều khoản chương trình

Thắc mắc cần giải đáp về chương trình PRURewards

Thắc mắc cần giải đáp?

Xem ngay