PRURewards - Đổi điểm nhận quà

Tìm hiểu về chương trình PRURewards

Từ 01/01/2019, Prudential sẽ tự động ghi nhận điểm thưởng PRURewards vào tài khoản cho các khách hàng đạt tiêu chuẩn Hội viên.

Bạn chỉ cần Đăng nhập tài khoản PRUOnline, vào phần PRURewards để xem các điểm thưởng và lựa chọn cho mình các ưu đãi từ chương trình.

Trường hợp chưa có hoặc chưa được cấp tài khoản PRUOnline, vui lòng tham khảo Hướng dẫn đăng ký/kích hoạt tài khoản PRUOnline hoặc tới Văn phòng tổng đại lý gần nhất để được hỗ trợ.

Hướng dẫn sử dụng PRURewards

Các hạng hội viên PRURewards

Dựa vào Tổng phí bảo hiểm đóng hàng năm, chương trình PRURewards có 3 hạng mức Hội viên thân thiết:
Hạng GOLD
Từ 50 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng
Hạng PLATINUM
Từ 150 triệu đồng đến dưới 350 triệu đồng
Hạng DIAMOND
Từ 350 triệu đồng

Điều kiện hội viên