Phát triển tương lai của bạn cùng Prudential

Prudential tin rằng để gìn giữ vị trí dẫn đầu trong ngành Bảo hiểm Nhân thọ tại Việt Nam, việc phát triển một đội ngũ lãnh đạo tài năng là vô cùng quan trọng, cần được đầu tư bài bản và lâu dài. Song song với việc phát triển những tài năng trong nội bộ, Prudential cũng chú trọng đến việc tìm kiếm những ứng viên tiềm năng bên ngoài Công ty.

 

Tại sao là Prudential?

core value hr

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Prudential là gì? Hãy xem bạn thích hợp với chúng tôi như thế nào.

Chi tiết
Làm việc tại Prudential sẽ như thế nào?

Hơn cả một công việc?

Bạn làm việc ở Prudential, bạn là một phần của Prudential.

Chi tiết
meet our people

Gặp nhân viên chúng tôi

Muốn gặp những đồng nghiệp tương lai? Hãy tìm hiểu tại đây.

Chi tiết
phòng ban

Phòng ban của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về phòng ban tại Prudential

Chi tiết
Back to Top