Gia tăng bảo vệ tài chính cho gia đình trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn với Bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn
Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ

Bảo hiểm Nhân thọ có kỳ hạn

Gia tăng bảo vệ tài chính cho gia đình trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Vì sao chọn?

Bảo hiểm có kỳ hạn bảo vệ người tham gia trước các rủi ro bất ngờ của cuộc sống
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn lên đến 100% STBH
Lựa chọn các gói bảo hiểm ngắn hạn đảm bảo quyền lợi tử vong lên đến 100% STBH
Quyền lợi tử vong lên đến 100% STBH

Chi tiết sản phẩm

Quyền lợi của sản phẩm

Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% số tiền bảo hiểm.

 • Quyền lợi TTTBVV sẽ được chi trả thành 10 lần trong 10 năm; khoản quyền lợi chưa chi trả hết tính đến thời điểm kết thúc hiệu lực của sản phẩm này hoặc đến khi Người được bảo hiểm (NĐBH) qua đời sẽ được chi trả một lần.
 • Quyền lợi Tử vong chỉ được chi trả trong trường hợp chưa có yêu cầu bồi thường Quyền lợi TTTBVV trước đó.
 • Đối với trẻ em dưới 4 tuổi, quyền lợi Tử vong/TTTBVV là hoàn lại Phí bảo hiểm hoặc chi trả Số tiền bảo hiểm tương ứng với từng độ tuổi khác nhau.

 

Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ mang tính tóm lược và chỉ có giá trị tham khảo. Tất cả các quyền lợi và điều kiện tương ứng sẽ được thực hiện theo các quy định tại Quy tắc, Điều khoản bảo hiểm do Bộ Tài Chính phê duyệt.

Đối tượng tham gia sản phẩm

Độ tuổi tham gia

 • Phí thông thường: 18 - 60 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi

 • Phí ngắn hạn: 15 - 55 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 65 tuổi

 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 0 - 17 tuổi. Tuổi tối đa khi kết thúc hiệu lực sản phẩm: 47 tuổi

Thời hạn hợp đồng

 • Phí thông thường: 5 - 30 năm

 • Phí ngắn hạn: 10 - 30 năm

 • Sản phẩm dành cho trẻ em: 5 - 30 năm

Thời hạn đóng phí

 • Phí thông thường: bằng Thời hạn hợp đồng

 • Phí ngắn hạn: 5 - 30 năm

 • Sản phẩm dành cho trẻ em: bằng Thời hạn hợp đồng

Phục vụ nhu cầu

 • Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong

Điều khoản loại trừ

Loại trừ Trường hợp tử vong:

Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi tử vong cho sự kiện tử vong có liên quan đến:

 • Hành động tự tử trong vòng 24 tháng kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng; hoặc
 • Nhiễm HIV; bị AIDS; hoặc những bệnh liên quan đến AIDS; hoặc
 • Các hành vi phạm pháp của người sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm.

 

Loại trừ trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nếu tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm:

 • Đã xảy ra từ trước ngày Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng (nếu có); hoặc

 

Phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ việc:

 • Mưu toan tự tử hay tự gây thương tích, cho dù là trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc
 • Tham gia các hoạt động hàng không trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân dụng; hoặc
 • Gây ra các hành vi phạm tội của người sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm.

 

Các Quy định tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chi tiết về các Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm.