Tìm hiểu về Prudential Việt Nam

Tập đoàn Prudential

Thành lập năm 1848 tại Luân Đôn, Tập đoàn Prudential là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp Châu Á và Châu Phi.
Tập đoàn tài chính Prudential

Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới

Tập đoàn Prudential plc cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và quản lý tài sản tại 24 thị trường trên khắp Châu Á và Châu Phi.

Sứ mệnh của Prudential là trở thành người bạn đồng hành và người bảo vệ đáng tin cậy nhất cho các thế hệ hôm nay và mai sau, thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính và sức khỏe đơn giản và dễ tiếp cận.

Tập đoàn niêm yết chính tại hai thị trường gồm Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông (mã chứng khoán: 2378) và Sở giao dịch chứng khoán London (mã chứng khoán: PRU). Tập đoàn cũng niêm yết thứ cấp trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore (mã chứng khoán: K6S) và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (mã chứng khoán PUK) dưới hình thức Chứng chỉ lưu ký chứng khoán Mỹ. Tập đoàn là một thành phần của Chỉ số Hang Seng Composite và cũng được giao dịch trên hệ thống Kết nối Chứng khoán Thâm Quyến-Hồng Kông và Thượng Hải-Hồng Kông.

Tập đoàn Prudential hoạt động độc lập và không có bất kỳ mối liên kết nào với Prudential Financial, Inc., một công ty đang hoạt động tại Hoa Kỳ hay Prudential Assurance Company – một công ty con của M&G plc được thành lập tại Anh Quốc.

Quỹ đầu tư Eastspring
Thương hiệu Prudential sở hữu

Eastspring Investments là một tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu hoạt động tập trung tại châu Á, cung cấp các giải pháp đầu tư sáng tạo đáp ứng nhu cầu tài chính của khách hàng.
Thương hiệu Prudential sở hữu