Hoạt động
hỗ trợ cộng đồng

Prudential cam kết hành động vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Prudential đã và đang khởi xướng, tài trợ, đóng góp vào các hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa nhằm kiến tạo một cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn cho người dân Việt Nam, tập trung vào ba trọng tâm: Giáo dục, Sống khỏe và An toàn.
Tổng kết các hoạt động năm 2020
Image alt
Image alt

Giáo dục

Prudential chú trọng đến những hoạt động hướng về cộng đồng mang tính bền vững. Trong đó, giáo dục luôn được ưu tiên bởi đây là nền tảng cho sự thay đổi tích cực ở nhiều phương diện của đời sống kinh tế-xã hội, tạo sức bật cho quốc gia và dựng xây một tương lai thịnh vượng cho thế hệ trẻ của đất nước.
Xem thêm
Image alt

Sống khỏe

Xây dựng lối sống khoẻ cho cộng đồng cũng được Prudential chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua. Không chỉ dừng lại ở những hoạt động rèn luyện sức khỏe, nâng cao kiến thức, Prudential còn hướng tới một lối sống bền vững mà con người có thể chung sống hài hòa với thiên nhiên theo chiến lược dài hạn về “Thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”.
Xem thêm
Image alt

An toàn

Chương trình "An toàn" đã trở thành hoạt động thường niên của Prudential trong nhiều năm qua và thu hút hàng ngàn nhân viên tham gia với các dự án đầy ý nghĩa nhân văn, thiết thực được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước, góp phần nâng cao điều kiện sống an toàn cho mọi người dân Việt Nam.
Xem thêm

Các đối tác