giải quyết quyền lợi cho đối tượng khác nhau
Blog Nhịp Sống Khỏe

Các trường hợp giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm khác nhau

Trong thực tế, khi khách hàng gửi yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm sẽ có nhiều trường hợp áp dụng khác nhau cho từng đối tượng Người được bảo hiểm và Người nhận quyền lợi bảo hiểm. Prudential mời bạn cùng đọc các thông tin dưới đây để nắm rõ nguyên tắc chung lẫn cách áp dụng cho từng trường hợp với hình minh họa trực quan, sinh động và dễ hiểu nhé!

THẮC MẮC #1: Làm thế nào để gửi yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho từ 02 Người được bảo hiểm trở lên trong cùng 01 Hợp đồng?

Câu trả lời: Mỗi lần nộp hồ sơ yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Anh/Chị chỉ có thể gửi yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho 01 Người được bảo hiểm. Do đó, khi cần gửi yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho từ 02 Người được bảo hiểm trở lên, với mỗi Người được bảo hiểm, Anh/Chị cần gửi 01 yêu cầu riêng biệt.

THẮC MẮC #2: Tôi có nhiều Hợp đồng bảo hiểm, vậy trong trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra tôi có phải gửi yêu cầu cho từng Hợp đồng không?

Câu trả lời:

THẮC MẮC #3: Nếu chủ hợp đồng (Bên mua bảo hiểm) là cá nhân thì khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, ai là người được nhận Quyền lợi bảo hiểm?

Câu trả lời: Căn cứ theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm và Pháp luật Việt Nam, quyền lợi bảo hiểm thông thường sẽ được chi trả theo thứ tự ưu tiên:

Prudential cam kết thực hiện quy trình Giải quyết quyền lợi bảo hiểm đơn giản, minh bạch và chu đáo, giúp khách hàng được bảo vệ kịp thời khi gặp rủi ro trong cuộc sống. Hy vọng thông tin trên đây của Prudential đã có thể giải đáp các thắc mắc của bạn.

Mời bạn đón đọc các thông tin tiếp theo về Giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại: Blog Nhịp Sống Khỏe | Prudential Việt Nam