Chương trình khuyến mại

Học Yêu Để Cùng Nhau
Đồng Hành

Từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 31/08/2021, khi mua Hợp đồng Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) do Prudential phát hành qua kênh phân phối Đại lý và kênh Bán Hàng Thành Thị Pruventure trên toàn quốc, Khách hàng sẽ nhận được cơ hội để tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt mang tên “HỌC YÊU ĐỂ CÙNG NHAU ĐỒNG HÀNH” và nhận được các quà tặng vô cùng hấp dẫn. 

1. CƠ CẤU QUÀ TẶNG LIỀN TAY:

Với 300 khách hàng đầu tiên có Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ với Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên từ 25.000.000 VND trở lên, Khách hàng sẽ nhận được (01) Một máy đạp xe tập thể dục trị giá tương đương 3.690.000 VNĐ. Đây là món quà thiết thực giúp khách hàng có thể nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình. 

Quà tặng

Trị giá tương đương (VND/mỗi quà tặng)

Số lượng quà tặng

Tổng trị giá quà tặng (VND)

Mức phí thực thu lần đầu của một (01) Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ (VND)

Máy đạp xe tập thể dục Air Bike

3.690.000

300

1,107,000,000

Từ 25.000.000 VND trở lên

Điều kiện Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ: 

 • Khách hàng là Bên mua bảo hiểm cá nhân có Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện được phát hành qua kênh phân phối Đại lý và kênh Bán Hàng Thành Thị Pruventure trên toàn quốc, trong thời gian khuyến mại từ 01/08/2021 đến hết ngày 31/08/2021.

 • Khách hàng có khoản phí bảo hiểm thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của một (01) Hợp đồng bảo hiểm ít nhất từ 25.000.000 đồng trở lên gồm Sản phẩm chính & Sản phẩm bổ trợ đính kèm (nếu có).

 • Khi Hợp đồng bảo hiểm có bất kỳ điều chỉnh nào trong Thời hạn cân nhắc, việc xác định Hợp đồng thỏa điều kiện khuyến mại sẽ được xét lại dựa vào các điều kiện Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ.

 • Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại và không bị hủy hoặc không bị điều chỉnh trong thời hạn 21 ngày cân nhắc, dẫn đến việc Hợp đồng không còn thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại.

 

Lưu ý:

 • Một khách hàng có thể nhận nhiều hơn một (01) phần quà nếu có nhiều hơn một (01) Hợp đồng thỏa điều khoản và điều kiện của chương trình này. 

 • Số lượng quà tặng có giới hạn nên chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi số lượng quà tặng đã hết.

 • Quà tặng sẽ được trao cho Khách hàng hợp lệ sau Thời hạn 21 ngày cân nhắc và được gửi về địa chỉ Khách hàng đã đăng ký với Prudential khi Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ. Khách hàng sẽ nhận được quà tặng không trễ hơn ngày 30/11/2021, trừ một số trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng sẽ không trễ hơn ngày 31/12/2021.

 • Khách hàng sẽ mất quyền nhận quà nếu từ chối hoặc không thể liên lạc được với Khách hàng qua số điện thoại di động/ SMS/ Email đã đăng ký với Prudential trong vòng ba (03) lần liên lạc.

 • Trường hợp Khách hàng đã nhận được quà tặng nhưng Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh hoặc hủy sau Thời hạn 21 ngày cân nhắc, Prudential không xét lại ưu đãi quà tặng.

 • Chương trình không áp dụng cho:

  • Nhân viên Prudential, Tư vấn viên, Chuyên viên bán hàng thuộc các kênh phân phối của Prudential

  • Bên mua bảo hiểm là tổ chức hoặc Doanh nghiệp

  • Bên mua bảo hiểm là Khách hàng cá nhân được bán qua kênh đối tác ngân hàng 

 

2. CƠ CẤU QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG:

Với mỗi 15.000.000 VNĐ chẵn Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của một (01) Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ thỏa điều kiện tham gia chương trình khuyến mại, Khách hàng nhận được 1 Mã số dự thưởng (MSDT) để có cơ hội trúng những giải thưởng ý nghĩa và hấp dẫn.

a) Điều kiện Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ:

Là Bên mua bảo hiểm cá nhân (BMBH) của các Hợp đồng bảo hiểm được Prudential phát hành trong thời gian khuyến mại và thỏa đồng thời các điều kiện sau (được gọi là Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ):

- Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và Hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại từ 01/08/2921 đến 31/08/2021.

- Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của một (01) Hợp đồng bảo hiểm ít nhất từ 15.000.000 đồng trở lên, bao gồm Sản phẩm chính và Sản phẩm bổ trợ đính kèm do Prudential phát hành thông qua kênh phân phối Đại Lý & kênh Bán Hàng Thành Thị Pruventure trên toàn quốc.

- Hợp đồng không bị hủy trước ngày diễn ra quay số trúng thưởng.

- Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm có điều chỉnh thì việc xác định tính hợp lệ của Hợp đồng bảo hiểm điều chỉnh sẽ dựa vào các điều khoản và điều kiện được quy định ở trên.

Lưu ý:

Nhân viên Prudential, tư vấn viên, chuyên viên bán hàng thuộc các kênh phân phối của Prudential, bên mua bảo hiểm là tổ chức hoặc doanh nghiệp không được tham dự Chương trình khuyến mại này.

b) Cơ cấu giải thưởng 

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải Nhất

Tiền mặt

200.000.000

03

600.000.000

Giải Nhì

1 lượng vàng SBJ

(vàng 24k)

58.000.000

09

522.000.000

Tổng cộng:

   

12

1.122.000.000

Số lượng giải thưởng sẽ được phân bổ tương ứng với từng miền như sau:

Miền Bắc:

 • 200.000.000 đồng (tiền mặt): 01 giải

 • 1 lượng vàng SBJ (vàng 24k) (hiện vật): 03 giải

 

Miền Trung:

 • 200.000.000 đồng (tiền mặt): 01 giải

 • 1 lượng vàng SBJ (vàng 24k) (hiện vật): 03 giải

 

Miền Nam:

 • 200.000.000 đồng (tiền mặt): 01 giải
 • 1 lượng vàng SBJ (vàng 24k) (hiện vật): 03 giải

 

c) Cách thức phát hành mã số dự thưởng: 

 • MSDT được cấp ngay sau khi Prudential phát hành Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ cho Khách hàng và Khách hàng đã nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu bổ sung (nếu có).
 • Prudential sẽ thông báo MSDT cho Khách hàng bằng cách nhắn tin đến số điện thoại di động Khách hàng đăng ký với Prudential khi Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ chậm nhất là ngày 05/09/2021.
 • Một MSDT chỉ có thể trúng duy nhất một giải trong cơ cấu Quay số trúng thưởng

 

d) Thông báo trúng thưởng:

 

 • Trong vòng năm (05) ngày làm việc sau khi xác định được Khách hàng trúng thưởng, Prudential sẽ gửi thông báo trúng thưởng thông qua hình thức nhắn tin và gọi điện thoại đến Khách hàng và hướng dẫn về thời gian, địa điểm, thủ tục nhận thưởng qua điện thoại, tin nhắn theo số điện thoại di động Khách hàng đã đăng ký với Prudential.

 

e) Thời hạn trao thưởng:

 • Prudential chịu trách nhiệm trao thưởng cho Khách hàng trúng thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định được Khách hàng trúng thưởng (tức là ngày quay số dự kiến)
 • Sau thời hạn 30 ngày nêu trên, nếu Khách hàng trúng thưởng của đợt quay số không nhận thưởng, giải thưởng sẽ được xử lý như giải thưởng không có người trúng thưởng theo quy định của pháp luật. Cụ thể Prudential sẽ kết thúc trao thưởng sau các ngày như sau:

Ngày quay số dự kiến

Ngày trao giải cuối cùng dự kiến

10/09/2021

10/10/2021

Vui lòng tham khảo chi tiết nội dung và Thể lệ chương trình khuyến mại gồm Cơ cấu quay số trúng thưởng & Cơ cấu Quà tặng liền tay tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tư vấn viên, các văn phòng Prudential trên toàn quốc, hoặc Tổng đài miễn cước 1800 1247 để được hỗ trợ.