Hội đồng quản trị Prudential Việt Nam

Tổng Giám đốc ngành hàng Bảo hiểm Prudential châu Á.

Bà Lilian Ng

Chức vụ hiện tại:
Tổng Giám đốc ngành hàng Bảo hiểm Prudential châu Á.

Quá trình công tác:
Lilian Ng là Tổng Giám đốc ngành hàng Bảo hiểm của Prudential châu Á (PCA) và là thành viên của Ban Giám đốc.

Bà chịu trách nhiệm điều hành hoạt động mạng lưới giao dịch bảo hiểm nhân thọ của Prudential tại 12 thị trường châu Á: Malaysia, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Cambodia. Lilian chịu trách nhiệm về các chiến lược trong khu vực và tăng cuờng năng lực trong các đơn vị kinh doanh.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

Ông Stephen James Clark (Steve Clark)

Chức vụ hiện tại:

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam

Quá trình công tác:

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm, ông Steve Clark từng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Tập đoàn BHNT FWD tại Hong Kong với trọng trách phát triển chiến lược kinh doanh tại nhiều quốc gia, bao gồm Hong Kong và Ma Cau, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Steve có kinh nghiệm chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực của ngành trong quá trình làm việc với nhiều công ty bảo hiểm và dịch vụ tài chính khác nhau, nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo và quản lý cao cấp.

 

Steve đã hoàn thành chương trình thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại Học City, Luân Đôn năm 1997 và được trao Chứng nhận Hoạch định Tài Chính (FPC) vào tháng 7/1991 tại Luân Đôn, Anh Quốc. Năm 2010, ông hoàn thành chương trình Quản trị Tài Chính dành cho Giám Đốc Cấp Cao tại Học viện Quản lý Châu Á tại Phillipines. Trước đó, Steve được Viện Quản lý Quỹ Hưu trí (PMI) danh tiếng nhất Anh Quốc trao Chứng nhận Uỷ viên Quản trị tại Luân Đôn.

Back to Top