Untitled Document

Hội đồng quản trị Prudential Việt Nam

Bà Lilian Ng

Chức vụ hiện tại:
Tổng Giám đốc ngành hàng Bảo hiểm Prudential châu Á.

Quá trình công tác:
Lilian Ng là Tổng Giám đốc ngành hàng Bảo hiểm của Prudential châu Á (PCA) và là thành viên của Ban Giám đốc.

Bà chịu trách nhiệm điều hành hoạt động mạng lưới giao dịch bảo hiểm nhân thọ của Prudential tại 12 thị trường châu Á: Malaysia, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Cambodia. Lilian chịu trách nhiệm về các chiến lược trong khu vực và tăng cuờng năng lực trong các đơn vị kinh doanh.

Ông Clive Baker

Chức vụ hiện tại:
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

Quá trình công tác:
Ông Clive Baker là chuyên gia kỳ cựu với hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành trong ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính xuyên suốt khu vực Châu Á và Trung Đông. Ông là người giàu kiến thức và kinh nghiệm, am hiểu tường tận các hoạt động kinh doanh, từ xây dựng chiến lược, phát triển kinh doanh, dịch vụ khách hàng hoàn hảo, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin đến phát triển nhân tài.

Ông tham gia Tập đoàn Prudential từ năm 1990 và đảm nhận nhiều vị trí cấp cao tại nhiều nước trong khu vực Châu Á cho đến năm 2010, vai trò cuối cùng của ông tại Prudential là Phó Tổng Giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin và Giao dịch bảo hiểm tại Prudential Việt Nam. Sau khi rời Châu Á, ông Clive Baker làm việc cho Zurich Châu Á và Trung Đông với vai trò Tổng Giám đốc công ty Zurich International Life tại Isle of Man (Đảo Man) từ 2012 đến 2017. Sau đó ông trở lại Tập đoàn Prudential năm 2018 với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Quản lý Rủi ro tại Prudential Hong Kong.

Back to Top