Untitled Document

Hội đồng quản trị Prudential Việt Nam

Bà Lilian Ng

Chức vụ hiện tại:
Tổng Giám đốc ngành hàng Bảo hiểm Prudential châu Á.

Quá trình công tác:
Lilian Ng là Tổng Giám đốc ngành hàng Bảo hiểm của Prudential châu Á (PCA) và là thành viên của Ban Giám đốc.

Bà chịu trách nhiệm điều hành hoạt động mạng lưới giao dịch bảo hiểm nhân thọ của Prudential tại 12 thị trường châu Á: Malaysia, Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Philippines và Cambodia. Lilian chịu trách nhiệm về các chiến lược trong khu vực và tăng cuờng năng lực trong các đơn vị kinh doanh.

Ông Phương Tiến Minh

Chức vụ hiện tại:
Tổng Giám đốc Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam

Quá trình công tác:
Ông Phương Tiến Minh là Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam và là thành viên Hội đồng quản trị Prudential Việt Nam.

Ông Minh chịu trách nhiệm đẩy mạnh chiến lược của Prudential Việt Nam, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc và cung cấp cho người dân những giải pháp bảo hiểm và đầu tư phù hợp, tiếp tục cam kết “Hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng”.

Ông Minh từng nắm giữ các vị trí lãnh đạo như Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Phó Tổng giám đốc Tiếp thị giai đoạn 2016 – 2018. Ở các cương vị này, ông Minh đã phát triển thành công các kênh tiếp thị mới, dẫn dắt sự chuyển đổi và số hóa kênh Đại lý, đồng thời khai thác phân khúc khách hàng thành thị đang ngày một phát triển.

Back to Top