Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Chương trình "Học yêu trao nhau quà tặng thiết thực" dành cho Khách hàng khôi phục hợp đồng mất hiệu lực

Ưu đãi 1: Tặng mã ưu đãi 100% và 50% gói sản phẩm cơ bản PRU-BẢO VỆ 24/7 cho các Khách hàng có hợp đồng có kì phí đến hạn từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/12/2020 và đang mất hiệu lực.

 1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 31/07/2021

 2. Địa bàn áp dụng: Toàn quốc

 3. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm cá nhân qua tất cả các kênh bán, đóng phí khôi phục cho Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện sau:

 • Hợp đồng có kì phí đến hạn từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/12/2020; và đang mất hiệu lực.

 • Khách hàng đóng phí khôi phục hiệu lực Hợp đồng từ 01/06/2021 đến 31/07/2021.

 • Khuyến mại chỉ áp dụng cho những Hợp đồng đang mất hiệu lực có phí đóng định kỳ, không áp dụng cho kỳ phí đầu tiên và phí hoàn trả khoản vay.

 • Mỗi Hợp đồng khôi phục thành công thỏa điều kiện chương trình được nhận tối đa một (01) mã ưu đãi.


 1.  Chi tiết chương trình

  STT

  Tỉnh thành

  Quà tặng

  Thời gian áp dụng

  1

  Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Bình, Bắc Giang, Bạc Liêu, Điện Biên, Đà Nẵng, Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh

  Mã ưu đãi 100% Sản phẩm PRU-BẢO VỆ 24/7 – Gói Cơ bản

  01/06/2021 đến 31/07/2021

  2

  Các tỉnh, thành phố còn lại

  Mã ưu đãi 50% Sản phẩm  PRU-BẢO VỆ 24/7 – Gói Cơ bản

 

 1. Hướng dẫn khôi phục hợp đồng và nhận ưu đãi

 • Khách hàng vui lòng tới Văn phòng Prudential gần nhất để được hướng dẫn điền, nộp Phiếu yêu cầu khôi phục và Tờ khai sức khỏe (nếu có thay đổi tình trạng sức khỏe) và thanh toán phí khôi phục hiệu lực hợp đồng.

 • Với mỗi hợp đồng thỏa điều kiện ở Mục 3, Mã ưu đãi 100% hoặc 50% sản phẩm PRU-Bảo Vệ 24/7 gói Cơ bản sẽ được gửi qua tin nhắn đến số điện thoại Khách hàng đăng ký với Prudential vào ngày 15 và 30 định kì trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8.

 • Khách hàng có thể chia sẻ Mã ưu đãi cho gia đình, người thân và bạn bè sử dụng. Mã ưu đãi cần được kích hoạt tại trang web https://e.prudential.com.vn/e-commerce/sp/bao-hiem-pru-bao-ve-247

 • Mã ưu đãi có thời hạn sử dụng đến hết 30/09/2021.

 • Cách thức kích hoạt mã: vui lòng xem chi tiết tại đây.

 

Ưu đãi 2: Giảm 5% phí đóng khôi phục hợp đồng (tối đa 1.000.000 đồng) dành cho Khách hàng có hợp đồng có kì phí đến hạn từ ngày 01/01/2021 đến 10/04/2021 và đang mất hiệu lực.

(Cập nhật ngày 22/07/2021: Chương trình được gia hạn tới hết 31/08/2021 và mở rộng cho những Khách hàng có hợp đồng có kì phí đến hạn từ ngày 11/04/2021 đến 15/05/2021 và đang mất hiệu lực.)

1.Thời gian áp dụng: Từ ngày 21/06/2021 đến hết ngày 31/08/2021

2. Địa bàn áp dụng: Toàn quốc 

3. Đối tượng áp dụng:

Khách hàng là Bên mua hợp đồng bảo hiểm cá nhân qua kênh Đại lý và kênh Kinh doanh qua điện thoại, đóng phí khôi phục cho Hợp đồng bảo hiểm thỏa các điều kiện sau:

Đối tượng Khách hàng

Thể lệ ưu đãi

Khách hàng có hợp đồng có kì phí đến hạn từ ngày 01/01/2021 đến 10/04/2021 và đang mất hiệu lực.

Khách hàng đóng phí khôi phục hiệu lực Hợp đồng từ ngày 21/06/2021 đến hết ngày 31/08/2021 sẽ được giảm 5% phí đóng khôi phục hợp đồng (tối đa 1.000.000 đồng).

Khách hàng có hợp đồng có kì phí đến hạn từ ngày 11/04/2021 đến ngày 15/05/2021 và đang mất hiệu lực.

Khách hàng đóng phí khôi phục hiệu lực hợp đồng từ ngày 22/07/2021 đến hết ngày 31/08/2021 sẽ được giảm 5% phí đóng khôi phục hợp đồng (tối đa 1.000.000 đồng).

 • Khuyến mại chỉ áp dụng cho những Hợp đồng đang mất hiệu lực có phí đóng định kỳ, không áp dụng cho kỳ phí đầu tiên và phí hoàn trả khoản vay.

 • Chương trình không áp dụng cho các trường hợp khôi phục kèm yêu cầu đổi định kỳ nộp phí nếu định kỳ nộp phí mới có hệ số nhỏ hơn, ví dụ: đổi từ “mỗi 6 tháng” sang “mỗi 3 tháng”.

 • Chương trình này áp dụng Miễn thẩm định ngoại trừ các hợp đồng có Người được bảo hiểm cần cập nhật thông tin sức khỏe /nghề nghiệp /tham gia bất kỳ môn thể thao nguy hiểm nào như lặn, leo núi, nhảy dù, đua xe, lướt ván hoặc những môn thể thao nguy hiểm khác.

 • Chương trình không áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm với sản phẩm Điện tử.

 • Mỗi Hợp đồng khôi phục thành công thỏa điều kiện chương trình được nhận tối đa một (01) lần ưu đãi.

  4. Chi tiết chương trình

 

Ưu đãi

Thời gian áp dụng

5% giảm vào phí đóng khôi phục hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, tối đa 1.000.000 đồng.

21/06/2021 – 31/08/2021

 

 

 5. Hình thức thông báo và Hướng dẫn quy trình yêu cầu khôi phục & thanh toán hợp đồng mất hiệu lực 

 • Thông tin về chương trình sẽ được Prudential đăng tải trên website chính thức của công ty tại địa chỉ www.prudential.com.vn, được gửi qua tin nhắn đến số điện thoại Khách hàng đăng ký với Prudential, và thông báo trực tiếp tới khách hàng thông qua Bộ phận chăm sóc khách hàng/Tổng đài 1800 1247 

 • Khách hàng nộp yêu cầu khôi phục và thanh toán phí khôi phục hợp đồng mất hiệu lực qua 1 trong 2 cách sau:

   


  1. Gửi yêu cầu tại Văn phòng Prudential gần nhất:

1.1. Khách hàng nộp Phiếu yêu cầu khôi phục, Tờ khai sức khỏe (nếu có thay đổi tình trạng sức khỏe) và thanh toán phí khôi phục hiệu lực hợp đồng tại các Văn Phòng Tổng Đại Lý của Prudential trên toàn quốc. Khách hàng sẽ được giảm trực tiếp 5% (tối đa 1.000.000 đồng) tính trên phí nộp khôi phục hợp đồng.

1.2. Đối với trường hợp Tư vấn viên đã thu phí từ Khách hàng và đại diện Khách hàng nộp yêu cầu khôi phục, Tờ khai sức khỏe (nếu có thay đổi tình trạng sức khỏe) và nộp phí khôi phục hợp đồng tới Prudential:

- Nếu Tư vấn viên thu đủ 100% phí khôi phục, khoản ưu đãi 5% (tối đa 1.000.000 đồng) sẽ được cộng vào tài khoản phí dư của hợp đồng khi khôi phục thành công. 

- Nếu Tư vấn viên thu phí khôi phục đã khấu trừ ưu đãi 5% (tối đa 1.000.000 đồng), hợp đồng sẽ được khôi phục theo quy định. 

Hoặc 2. Gửi yêu cầu khôi phục hợp đồng và thanh toán trực tuyến qua website PRUOnline https://khachhang.prudential.com.vn: vui lòng xem hướng dẫn tại đây. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

 • Một khách hàng có thể nhận được đồng thời nhiều ưu đãi nếu khôi phục nhiều hợp đồng thỏa điều kiện chương trình.

 • Prudential chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc phát hành bằng chứng ưu đãi được trao cho Khách hàng.

 • Thể lệ Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của Prudential sau khi đã thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 • Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) hoặc vì bất kỳ lý do nào khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Prudential hay không phải do lỗi của Prudential mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch hoặc làm thay đổi hay ảnh hưởng đến sự điều hành, quản lý và bảo vệ tính công bằng, tình trạng nguyên vẹn hay việc thực hiện hợp thức Chương trình, Prudential có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình và/hoặc có thể loại ra khỏi Chương trình bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ trường hợp nào có liên quan đến việc gây rối, phá hoại hay gian lận trong Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.