Thông tin mới về dịch vụ khách hàng

Triển khai tính năng gửi yêu cầu khôi phục hợp đồng tại website PRUOnline

Nhằm hỗ trợ khách hàng giao dịch bảo hiểm trực tuyến an toàn và tiện lợi, Prudential đã không ngừng nâng cấp các tiện ích Cổng thông tin khách hàng PRUOnline. Từ 16/4/2020, khách hàng đã có thể gửi các yêu cầu sau cho Prudential thông qua website PRUOnline.

  1. Thanh toán quyền lợi định kỳ

  2. Thanh toán quyền lợi đáo hạn

  3. Khôi phục hiệu lực hợp đồng (đối với các hợp đồng mất hiệu lực dưới 24 tháng)

Tham khảo hướng dẫn chi tiết.

Mọi câu hỏi Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài Phục vụ Khách hàng 1800 1 247 (miễn cước) hoặc qua Email: customerservice@prudential.com.vn.