Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?
Blog Nhịp Sống Khỏe

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì? Chế độ và quyền lợi của người tham gia

Bảo hiểm xã hội (BHXH) ngày nay đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người dân, giúp họ chuẩn bị tốt hơn trước những rủi ro không lường trước về sức khỏe, lao động và thu nhập.

Trong đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức tham gia bảo hiểm xã hội mà người dân có thể lựa chọn để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình. Hãy cùng tìm hiểu về bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì, các quyền lợi mà nó mang lại và cách thức tham gia để đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu và điều kiện của bạn nhé!

BHXH tự nguyện được nhiều người dân lựa chọn để phòng ngừa trước những rủi ro bất ngờ xảy ra về sức khỏe hay khả năng lao động

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được ban hành bởi Nhà nước, người dân có quyền lựa chọn phương thức và mức phí đóng phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của mình.

1. Vai trò của bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một quyền lợi quan trọng trong chính sách BHXH nhằm mục đích đảm bảo an sinh xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người tham gia an tâm hơn vì được chi trả lương hưu khi không còn khả năng lao động hoặc hết tuổi lao động; giúp họ đảm bảo thu nhập và ổn định cuộc sống.

2. Đối tượng tham gia

Theo Khoản 4, Điều 2 trong Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được ban hành vào ngày 20/11/ 2014 đã quy định rõ:

 • "Tất cả công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia BHXH tự nguyện, miễn không nằm trong nhóm đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc".

Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân cần căn cứ theo đúng quy định của pháp luật để xác định mình thuộc nhóm đối tượng nào để có thể đóng BHXH.

Chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Chương IV trong Luật BHXH Việt Nam 2014 đã nêu rõ về các chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

1. Chế độ hưu trí

Theo Điểm C, Khoản 1 của Điều 219 trong Bộ luật Lao động 2019: Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hưởng chế độ lương hưu hàng tháng khi đạt đủ điều về thời gian đóng bảo hiểm (20 năm) và đủ tuổi nghỉ hưu.

Trong đó, độ tuổi nghỉ hưu của người tham gia được điều chỉnh theo lộ trình, cụ thể: Đối với lao động nữ là đủ 60 tuổi vào năm 2035 và lao động nam là đủ 62 tuổi vào năm 2028.

Trường hợp người tham gia đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa hoàn thành đủ tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ tiếp tục đóng đủ 20 năm. Sau đó, người tham gia sẽ được hưởng lương lưu từ tháng tiếp theo của tháng đã đóng BHXH tự nguyện đủ 20 năm.

Khi người tham gia đủ tuổi nghỉ hưu và đóng BHXH đủ thời hạn theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng chế độ hưu trí khi về già

2. Chế độ tử tuất

a. Trợ cấp mai táng

1. Pháp luật đã quy định về những đối tượng tham gia BHXH tự nguyện dưới đây khi qua đời sẽ nhận được trợ cấp mai táng:

 • Người đang được hưởng lương hưu hàng tháng.

 • Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng đủ từ 60 tháng trở lên.

  2. Trợ cấp mai táng sẽ bằng 10 lần so với mức lương cơ sở tại tháng mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện qua đời.

  3. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng đủ từ 60 tháng trở lên qua đời thì thân nhân của họ sẽ được hưởng mức trợ cấp theo quy định của pháp luật - được ghi rõ tại Khoản 2, Điều 4 trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

b. Trợ cấp tuất

1. Trường hợp người tham gia đang hưởng lương hưu, đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hay đang đóng BHXH khi qua đời thì thân nhân của họ sẽ được hưởng trợ cấp tuất 01 lần.

2. Mức trợ cấp tuất 01 lần đối với thân nhân của người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đang đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH tự nguyện, cụ thể:

 • Cứ mỗi năm sẽ tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH theo Điều 79 của Luật Bảo hiểm xã hội đối với những năm đóng BHXH trước năm 2014.

 • Bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng đóng BHXH đối với những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

a. Trường hợp người tham gia chưa đáp ứng đủ thời gian đóng bảo hiểm theo quy định thì mức trợ cấp tuất 01 lần sẽ bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

b. Trường hợp người tham gia có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc thì mức trợ cấp tuất 01 lần tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

3. Mức trợ cấp tuất 01 lần đối với thân nhân của người tham gia BHXH tự nguyện qua đời sẽ được tính dựa trên thời gian đã hưởng lương hưu. Cụ thể:

 • Nếu người tham gia qua đời trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu: Mức trợ cấp sẽ bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

 • Nếu người tham gia qua đời vào những tháng sau đó: Được hưởng thêm 01 tháng lương hưu, nhưng mức trợ cấp sẽ giảm 0,5 tháng lương hưu.

 

Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện

Sau khi hiểu rõ các chế độ của loại hình bảo hiểm này, chắc chắn nhiều người muốn tìm hiểu sâu hơn về quyền lợi bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì để có cái nhìn tổng quan về BHXH trước khi đưa ra lựa chọn. Nhìn chung, BHXH tự nguyện mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho người tham gia như sau:

 • Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí cho người dân khi tham gia BHXH (ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng 30% đối với hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo, và 10% đối với những đối tượng khác).

 • Được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già; và được cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian nhận lương hưu (quyền lợi hưởng đến 95% chi phí trong quy định).

 • Mức lương hưu luôn được điều chỉnh dựa trên "Chỉ số giá tiêu dùng".

 • Người tham gia được tùy chọn phương thức và mức phí đóng theo khả năng tài chính của bản thân.

 • Nếu người tham gia BHXH tự nguyện qua đời, thân nhân của họ sẽ nhận được hưởng chế độ trợ cấo mai táng và chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật.

 

Phương thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Dưới đây là các phương thức tham gia BHXH tự nguyện mà người tham gia có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình:

STT

Thời điểm đóng

Phương thức đóng

1

Đóng hàng tháng

Trong tháng

2

Đóng 03 tháng

Trong quý

3

Đóng 06 tháng

04 tháng đầu

4

Đóng 12 tháng

07 tháng đầu

5

Đóng 01 lần cho nhiều năm,

không quá 5 năm

Tại thời điểm đăng ký 

6

Đóng 01 lần cho các năm còn thiếu

không quá 10 năm

Tại thời điểm đăng ký

Lưu ý:

 • Trường hợp quá thời hạn đóng phí, đồng nghĩa là người tham gia tạm dừng đóng BHXH tự nguyện.

 • Trường hợp tạm dừng đóng BHXH tự nguyện nhưng muốn tham gia tiếp thì cần đăng ký lại mức thu nhập để làm căn cứ xác định phương thức đóng và mức phí đóng.

 • Nếu người tham gia muốn đóng bù cho những tháng đã đóng chậm trước đó thì số tiền phải trả sẽ bằng tổng mức đóng các tháng chậm, được tính với lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã công bố vào năm trước liền kề với năm đóng.

 • Người tham gia BHXH tự nguyện được quyền thay đổi phương thức đóng sau khi hoàn thành phương thức đóng đã chọn trước đó.

 

Vững chắc tương lai với bảo hiểm nhân thọ

Có bảo hiểm xã hội tự nguyện là bước cần thiết trong xây dựng kế hoạch  tài chính, đặc biệt là khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, để có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất cũng như chinh phục tất cả những mục tiêu trong tương lai, tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ là điều bạn nên cân nhắc.

Bảo hiểm nhân thọ không chỉ là giải pháp để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bạn và người thân yêu, mà còn giúp gia đình tích lũy tài chính hiệu quả để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.

Nếu bạn tìm kiếm một gói bảo hiểm nhân thọ chất lượng có thể đáp ứng cả hai điều kiện: bảo vệ sức khỏe và tích lũy, đầu tư tài chính cho tương lai thì hãy tham khảo 2 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên kết đầu tư Prudential sau:

PRU-CHỦ ĐỘNG CUỘC SỐNG:

Ngoài chức năng bảo vệ người tham gia trước những rủi ro xấu nhất trong cuộc sống, người tham gia còn có thể linh hoạt tích lũy tài chính để thực hiện được ước mơ và vững tâm trước những thay đổi của cuộc sống.

Đây là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung, phí bảo hiểm sẽ được phân bổ và được hưởng lãi suất đầu tư từ Quỹ Liên kết chung do Prudential công bố nhưng không thấp hơn mức lãi suất cam kết trong suốt Thời hạn hợp đồng.

PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT:

Sản phẩm này là một giải pháp xây dựng kế hoạch tài chính toàn diện: vừa bảo vệ tài chính trước rủi ro xấu nhất trong cuộc sống, vừa mang đến cơ hội gia tăng tài sản thông qua các quỹ đầu tư đa dạng.

Đây là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị nên người tham gia sẽ có cơ hội đầu tư thông qua 6 quỹ PRUlink được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastpring Investments.

Ngoài ra, khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, bạn có thể chọn thêm các sản phẩm bổ trợ như: PRU-HÀNH TRANG VUI KHỎE, Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng, giúp bạn và gia đình được bảo toàn diện trước những rủi ro không lường trước và an tâm tận hưởng cuộc sống vui khỏe.

 

Tổng kết

Trên đây là những thông tin cơ bản về bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì. Như bạn có thể thấy, bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ chi trả cho hai chế độ hưu trí và tử tuất nên khi xảy ra các rủi ro về sức khỏe như bệnh hiểm nghèo, bệnh nghiêm trọng hay tai nạn, phẫu thuật... thì bạn phải tự chi trả. Để được hưởng các quyền lợi chăm sóc y tế cao cấp, tích lũy tài chính hiệu quả và thoải mái tận hưởng tuổi hưu an nhàn thì bảo hiểm nhân thọ luôn là lựa chọn phù hợp nhất.

Nếu bạn cần được giải đáp thông tin chi tiết về các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, hãy liên hệ Prudential ngay để được các tư vấn viên hỗ trợ chi tiết nhất nhé!

Sản phẩm tham khảo