Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm
Blog Nhịp Sống Khỏe

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Có khá nhiều trường hợp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ bị mất hiệu lực, vậy với những trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm có thể khôi phục lại được không?

Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực trong những trường hợp nào?

Phí bảo hiểm đến hạn (đối với sản phẩm bảo hiểm truyền thống) hoặc phí bảo hiểm giúp tăng giá trị tài khoản hợp đồng lớn hơn không đồng (0đ) (đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung) không được đóng trong thời gian gia hạn đóng phí. Khoản Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm. Khoản vay đóng phí bảo hiểm tự động (APL) và lãi phát sinh vượt quá giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.

> Xem thêm: Dừng hợp đồng bảo hiểm những năm đầu ai sẽ chịu thiệt?

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm là gì?

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm được quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng. Khôi phục hiệu lực Hợp đồng cho phép Bên mua Bảo hiểm tiếp tục Hợp đồng sau khi bị mất hiệu lực nếu Bên mua Bảo hiểm và Người được Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện về khôi phục hiệu lực Hợp đồng và yêu cầu khôi phục được Công ty chấp thuận bằng văn bản.

Theo quy định, Bên mua Bảo hiểm có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Hợp đồng bị mất hiệu lực.

Vậy khách hàng có thể đề nghị khôi phục hiệu lực hợp đồng bằng văn bản theo mẫu của công ty tại bất kỳ thời điểm nào trong vòng 24 tháng kể từ ngày hợp đồng tạm thời mất hiệu lực và nộp lại các khoản phí bảo hiểm và lãi chậm đóng.

Đăng ký email
nhận tin hay mỗi tháng

Hãy đăng ký nhận Bản tin Nhịp sống khoẻ mỗi tháng để nhận được những bài viết hữu ích về kiến thức bảo hiểm nhân thọ, quản lý tài chính và chăm sóc sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày nhé!
* Là các thông tin bắt buộc nhé
Thông tin chưa hoàn thành Vui lòng nhập đủ các thông tin bắt buộc

Hãy nhập thông tin của bạn

Tôi đã đọc Chính sách bảo mật và đồng ý để Prudential Việt Nam được liên hệ cho các mục đích tư vấn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ.

Alt Text