Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm
Blog Nhịp Sống Khỏe

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mất hiệu lực có thể khôi phục lại được không?

Trong thực tế, có trường hợp khi khách hàng yêu cầu bồi thường bảo hiểm thì hợp đồng lại rơi vào tình trạng bị mất hiệu lực. Vậy lúc này, hợp đồng bảo hiểm có thể khôi phục lại được không? Cùng Prudential tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây để giúp quá trình yêu cầu Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và thuận lợi nhé!

Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực trong những trường hợp nào?

Dưới đây là các trường hợp mà hợp đồng bảo hiểm của bạn rơi vào tình trạng mất Hiếu lựcm gây ảnh hưởng đến việc yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Có thể khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm được không?

Câu trả lời là có. Việc khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm được quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng.

Khôi phục hiệu lực Hợp đồng cho phép Bên mua Bảo hiểm tiếp tục Hợp đồng sau khi bị mất hiệu lực nếu Bên mua Bảo hiểm và Người được Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện về khôi phục hiệu lực Hợp đồng và yêu cầu khôi phục được Công ty chấp thuận bằng văn bản.

Theo quy định, Bên mua Bảo hiểm có quyền yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Hợp đồng bị mất hiệu lực.

Giá trị của bảo hiểm nhân thọ là để bảo vệ bạn và gia đình trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống. Vì thế, để luôn được bảo vệ quyền lợi tối đa, bạn hãy thực hiện đóng phí một cách đầy đủ, đúng hạn để tránh hợp đồng bị mất hiệu lực nhé!