bảo hiểm nhân thọ là gì
Blog Nhịp Sống Khỏe

Bảo hiểm nhân thọ và câu chuyện thuế thu nhập cá nhân

Với những người lần đầu tham gia bảo hiểm nhân thọ, xoay quanh vấn đề đóng phí hay chi trả quyền lợi vẫn còn rất nhiều điều thắc mắc. Trong đó, được quan tâm hơn cả là tham gia và nhận bồi thường bảo hiểm nhân thọ có tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Tìm hiểu về thuế thu nhập cá nhân 

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là khoản tiền mà người có thu nhập (ở mức quy định đóng thuế) phải nộp cho ngân sách nhà nước. Khoản tiền này sẽ được trích từ tiền lương hoặc từ các nguồn thu khác, sau khi đã trừ đi các khoản được giảm trừ.

Các đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  • Cá nhân cư trú tại Việt Nam.

  • Cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế (thu nhập phát sinh tại Việt Nam).

 

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hay nhận tiền bồi thường (khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra) sẽ làm giảm hoặc tăng thu nhập cá nhân. Chính vì vậy, có khá nhiều người thắc mắc việc giao dịch đóng phí bảo hiểm hay nhận bồi thường có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN)?

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà người tham gia bảo hiểm bắt buộc phải đóng hoặc không cần đóng thuế TNCN, cụ thể:

Trường hợp 1: Cá nhân tự tham gia bảo hiểm nhân thọ

Khi tự tham gia bảo hiểm nhân thọ, bạn cần phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Bởi vì số tiền đóng phí bảo hiểm không nằm trong danh mục các khoản được giảm trừ thuế TNCN.

Theo quy định, các khoản giảm trừ thuế TNCN bao gồm: Giảm trừ gia cảnh; giảm trừ với các khoản phí đóng bảo hiểm như bảo hiểm y tế, thất nghiệp, xã hội hay quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ với các khoản đóng góp khuyến học, nhân đạo, từ thiện.

Trường hợp 2: Cá nhân được người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm nhân thọ cho

Hiện nay cũng có rất nhiều cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ. Vậy đối với trường hợp này, việc tham gia bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế TNCN?

- Tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về phí bảo hiểm

Với sản phẩm bảo hiểm này, số tiền đóng phí sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% vào ngày đáo hạn hợp đồng (doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam). HOẶC người sử dụng lao động khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua trước khi trả lương cho người lao động (Doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam nhưng được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam).

- Tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ không có tích lũy về phí bảo hiểm

Đối với trường hợp này, bạn sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Nhận tiền bồi thường bảo hiểm có tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không?

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra (thuộc phạm vi chi trả), người tham gia sẽ nhận được quyền lợi bồi thường theo thỏa thuận hợp đồng.

Căn cứ vào Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ lãi của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay thu nhập từ bồi thường bảo hiểm sẽ được miễn thuế TNCN. Vì vậy, khi bạn nhận được quyền lợi bồi thường do công ty bảo hiểm chi trả thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Hy vọng với những thông tin trên đã có thể giúp bạn biết được tham gia và nhận bồi thường bảo hiểm nhân thọ có phải đóng thuế TNCN không. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với tư vấn viên bảo hiểm để được giải đáp chính xác và nhanh chóng.

Sản phẩm tham khảo